Nye regler

De nye retningslinjer skyldes, at Arbejdstilsynet netop har skærpet reglerne via ny lovgivning (Asbestbekendtgørelse, BEK nr. 807 af 15/06/2023), der træder i kraft d. 1. juli 2023. Lovgivningen skærper reglerne for opbevaring og transport af alt asbestholdigt affald, der fra denne dato skal opbevares og transporteres i egnet, lukket emballage.

Desuden har Middelfart Kommune fået skærpede modtagekrav fra deponeringsanlægget, der modtager asbestaffald, hvilket også påvirker hvordan asbestaffaldet skal håndteres på genbrugspladsen.

De nye tiltag er således nødvendige for at overholde de nye regler fra Arbejdstilsynet, modtagekrav fra deponiet, og for at sikre et bedre miljø samt arbejdsmiljø for medarbejdere og kunder, der færdes på kommunens genbrugspladser.

Der er forskellige retningslinjer for, hvordan du kommer af med affaldet på genbrugspladsen. Retningslinjerne afhænger af, om du skal aflevere ikke-støvende asbest (hele eternitplader) eller støvende asbest (fx knækkede eternitplader, rørisolering, bløde lofts- og vægplader).

Luk alle
Åben alle

Støvende asbest skal fra d. 1. juli 2023 afleveres dobbelt-emballeret i tætsluttende, klar plast.

Der vil være opstillet stativer med bigbags, hvor det støvende asbest skal afleveres.

Der kan stadig afleveres op til et trailerlæs pr. dag til genbrugspladsen, men asbestaffaldet skal nu være emballeret. 

Der kan ikke afleveres asbest på genbrugspladsen i Nr. Aaby.

Husk at anmelde bygge- og anlægsaffald ved mere end 1000 kg til Middelfart Kommune. Affaldet skal anmeldes på www.bygningsaffald.dk

Ikke-støvende asbest skal fra d. 1. juli 2023 afleveres emballeret i tætsluttende, klar plast.

Der vil være opstillet stativer med bigbags, hvor det ikke-støvende asbest skal afleveres.

Der kan stadig afleveres op til et trailerlæs pr. dag til genbrugspladsen, men asbestaffaldet skal nu være emballeret. 

Der kan ikke afleveres asbest på genbrugspladsen i Nr. Aaby.

Husk at anmelde bygge- og anlægsaffald ved mere end 1000 kg til Middelfart Kommune. Affaldet skal anmeldes på www.bygningsaffald.dk

Hele asbest- og eternitplader skal pakkes i tætsluttende, klar plast. Støvende asbest som fx knækkede plader og stumper skal dobbeltemballeres i tætsluttende, klar plast.

Emballering af asbest i klar, tætsluttende plast

Pr. 1. januar 2024 indfører Middelfart Kommune en bestilleordning for asbestholdigt affald ved private husstande og erhvervsvirksomheder. Dette betyder, at det bliver muligt at få afhentet asbestaffald ved husstanden eller virksomheden mod betaling af et gebyr.

Samtidig reduceres mængden af asbestaffald, der kan afleveres på genbrugspladsen til 50 kg/dag, og der bliver krav om, at alt asbestaffald skal være dobbeltemballeret ved aflevering. Nærmere info herom følger i efteråret 2023.

Brugen af asbestholdige materialer er i dag forbudt, men materialerne har tidligere været anvendt i bl.a. byggebranchen. Byggematerialer med asbest findes i dag fortsat i eksisterende byggeri, der er opført i perioden, hvor de asbestholdige materialer blev anvendt. Asbestholdigt affald forekommer derfor ofte i forbindelse med nedrivning og renovering af byggeri og anlæg.

Ved håndtering af asbestholdigt affald kan der fremkomme støv indeholdende asbestfibre, der ved indånding kan forårsage alvorlige sygdomme som fx asbestose og kræft i lungerne.