Læs mere om de nye affaldsordninger, og hvad det betyder for din husstand. 

Luk alle
Åben alle

Hvilken beholder får jeg?

Bor du i villa, række- eller parcelhus bliver din beholder til papir ombyttet til en ny 2-delte beholder på 370 liter. Det ene rum skal du bruge til papir/pap og det andet til hård og blød plast samt mad- og drikkekartoner.


Er det muligt at vælge en anden beholder?


Fristen for at vælge størrelse på den nye beholder var 5. februar. Hvis den beholder, du får, ikke passer, er det muligt at vælge en anden størrelse efter 1. oktober. Der vil i den forbindelse være et gebyr for at skifte.

Hvor tit bliver beholderne tømt?

Bor du i villa, parcel- eller rækkehus, vil beholderen blive tømt hver 4. uge ligesom din papirbeholder bliver det i dag.

Ved fællesbebyggelser kan der være andre tømningsintervaller

Jeg bor til leje i en lejlighed, hvilke beholdere får jeg?

Det kommer an på, hvilken affaldsløsning I har i dag. Det er din udlejer, der vælger hvilken affaldsløsning ejendommen skal have, så tag evt. en snak med din udlejer.

Må jeg flytte skillerummet i beholderen?

Nej. Skillerummet passer til skraldebilens indretning, så hvis rummet flyttes, havner affaldet i det forkerte rum og ødelægger hele sorteringen.

Hvad nu hvis jeg glemmer at sætte min beholder ud?

Så får du først tømt næste gang. Du kan tilmelde dig sms-service, hvor du får besked dagen inden, vi kommer og tømmer. Hvis du ikke kan vente til næste tømning, kan du bestille en ekstra tømning mod gebyr eller aflevere dit genanvendelige affald på genbrugspladsen.

Hvor kører skraldebilerne hen med affaldet?

Affaldet bliver kørt til et sted, hvor det lastes om, inden det køres til genanvendelse/ oparbejdning

Er det frivilligt at have beholderen?

Nej alle husstande skal have en beholder til papir/pap samt plast og drikkekartoner

Hvad gør jeg, hvis beholderen er fuld før tid?

Så skal du overveje, om du skal have en større beholder. Du er også velkommen til at aflevere det genanvendelige affald på genbrugspladsen

Hvad er prisforskellen på de to beholdere?

Forskellen er 150,- kr./årligt

Kan jeg skifte beholder senere, hvis jeg finder ud af, at den er for stor eller lille?

Ja, men så er der et skiftegebyr på 325,- kr.

Må man beholde den gamle beholder

Ja, det må man som udgangspunkt gerne. Beholderen vil ikke blive tømt fremover. Ønsker du ikke at beholde den, får du besked om, hvornår vi henter den.

Hvor rent skal affaldet være?

Emballagen skal være tom og skrabet. Hvorvidt den skal skylles, vil altid være en vurderingssag og afhængig af, hvad der har været i emballagen. Hvis det er meget snavset, er det en god ide at skylle, evt. med lidt genbrugsvand. Også af hensyn til renhold af beholderen.

Hvad er mad- og drikkekartoner?

Det er emballage fra f.eks. mælkekartoner, juicekartoner, fløde osv. samt kartoner fra f.eks. sovs, flåede tomater, is. Typisk en papkarton, der har en inderside med en plastikcoating. Der må ikke komme pizzabakker sammen med kartonerne. De er typisk lavet af et andet materiale, som de ikke kan skille ad på samme måde.

Hvad sker der efterfølgende med affaldet?

Hele ideen med at sortere mere, er at meget mere affald kan blive genanvendt i stedet for at blive sendt til forbrænding. Hård og blød plast samt mad- og drikkekartonerne bliver sendt til viderebehandling, hvor det bliver sorteret. 

Den nuværende beholder til papir/pap bliver udskiftet med en ny 2-delt beholder på 370 liter. Det ene rum er til papir/pap, mens der skal blød og hård plast, samt mad- & drikkekartoner i det andet rum. Beholderen bliver tømt hver 4. uge ligesom papirbeholderen.

Illustration af ny beholder til papir, plast og drikkekartoner

Farligt affald

Sammen med den nye beholder til papir/plast, vil alle husstande også få udleveret en rød miljøkasse til farligt affald. Kassen skal bruges til bl.a. batterier, elpærer, sprayflasker, kemikalier, småt elektronik og maling.

Nye beholdere ved fællesbebyggelser

Vi indfører husstandsindsamling af plast, mad & drikkekartoner og farligt affald 1. oktober 2022. Det betyder, at der bliver opsat nye beholdere til disse affaldstyper ved alle fællesbebyggelser i Middelfart Kommune. I løbet af december/januar kontakter vi alle ejendomme med henblik på at få lavet den mest optimale løsning til hver ejendom.

Inden 1. oktober 2022 vil der blive opsat beholdere til plast/mad- & drikkekartoner ved de fælles affaldspladser i sommerhusområderne