Krypteret digital post

Din digitale post er altid krypteret, både når du modtager, og når du sender post til det offentlige. Det betyder konkret, at den Digitale Post aldrig kan læses af andre end dig og den myndighed, du er i kontakt med.

Kryptering er en matematisk teknik – en slags kodesprog - hvor den oprindelige information omdannes til en række ulæselige koder, som det kræver en særlig nøgle at ”låse op”.

Dermed bliver din korrespondance utilgængelig for alle andre end dig og den myndighed, du er i kontakt med. Når du eller en myndighed sender et brev via Digital Post, krypteres indholdet altid helt automatisk, og du vil som bruger aldrig kunne se, at sikkerhedsproceduren finder sted.

Du behøver altså ikke gøre noget aktivt, men blot vide, at det sker. Faktisk betyder krypteringen, at din digitale post er mere sikker end de fysiske breve, som du er vant til at få ind ad brevsprækken.

Beskyttelse med NemID/MitID

Når du skal logge ind på borger.dk eller e-Boks for at læse din digitale post, skal du altid anvende dit personlige NemID/MitID, præcis som du måske allerede gør, når du skal logge på din netbank.

Adgangen til din digitale post er altså beskyttet af en personlig adgangskode (noget du ved) og en kode fra et nøglekort med engangskoder (noget du har). Dette betyder, at selvom en dygtig it-kriminel får adgang til din computer eller mobiltelefon, og er i stand til at opsnuse din adgangskode, mangler personen koderne på nøglekortet. På samme måde har et mistet nøglekort ingen værdi for andre uden din personlige adgangskode.

Du er derfor en vigtig del af sikkerheden, når du passer på dit nøglekort, og beholder nøglerne i den fysiske verden. Det er også dig, der har indflydelse på sikkerheden, når du vælger en god adgangskode, når du bestiller dit NemID/MitID. Det vil sige en kode, du ikke bruger i andre sammenhænge, og som det kun er dig der kender (fx ikke dit CPR-nummer).

Du kan læse mere om, hvordan du får et NemID/MitID her på borger.dk.

Du kan eventuelt også læse mere om gode adgangskoder:

At læse digital post på en offentlig computer

Når du bruger internettet gemmer din internetbrowser (Internet Explorer, Chrome, Firefox) ofte filer på computeren.

Dette kan være smart på din private computer, da det eksempelvis kan hjælpe til, at indholdet på de sider du bruger ofte, kommer hurtigere frem på skærmen.

Når du bruger en offentlig computer, er det dog en god idé at beskytte sig ved at efterlade så lidt som muligt.

Hvad kan jeg gøre?

Du skal sikre dig, at du ikke har efterladt dokumenter på computeren, når du er færdig med at bruge den. Dokumenter kan blive gemt på skrivebordet eller i en særlig mappe til overførsler fra internettet. Dette sker eksempelvis når:

 • du åbner et dokument på en hjemmeside
 • du gemmer et brev, du har modtaget som Digital Post, for at kunne printe det

Hvis du ikke kan finde den rigtige mappe, kan du spørge "ejeren", eksempelvis din ven eller én der arbejder det sted, computeren står.

Du kan hertil bruge en privat browser, som sørger for, at der ikke gemmes data på computeren, om dét du bruger din browser til. Dette kan dog ikke forhindre, at der gemmes dokumenter på computeren i de ovenstående situationer. Genvejene til at åbne en privat browser er:

 • I Internet Explorer og Firefox er det Ctrl + Shift + P
 • I Chrome er det - Ctrl + Shift + N

Hjælp og fritagelse fra Digital Post

Hvad er en fritagelse fra Digital Post?

Hvis du ikke har mulighed for at modtage posten fra det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget og modtage posten som almindelig papirpost.

En fritagelse fra Digital Post er tidsubegrænset for borgere. Det betyder at fritagelsen ikke udløber, og at du til enhver tid kan tilmelde dig Digital Post igen. 

Når du bliver fritaget, kan du få eftersendt eventuelt uåbnet digital post, som du har haft modtaget i din digitale postkasse inden for de seneste seks måneder. Posten vil blive sendt til din folkeregisteradresse som papirpost, medmindre du oplyser en anden adresse. 

Fritagelsen omfatter ikke lønsedler fra offentlige myndigheder, beskeder om SU og post fra private virksomheder

Fritagelse fra Digital Post omfatter ikke lønsedler fra offentlige myndigheder og post i forbindelse med ansøgning om SU.

Fritagelsen gælder heller ikke digital post, som du modtager fra private virksomheder, fx din bank eller dit forsikringsselskab. Hvis du ikke ønsker at modtage digital post fra en privat virksomhed, skal du kontakte e-Boks A/S og/eller den private virksomhed, som du har indgået en kundeaftale med, for at finde en anden løsning. 

Udlandsdansker

Danskere med bopæl i udlandet, som ikke er registreret med en dansk folkeregisteradresse, er ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post. Hvis du rejser til Danmark og igen registreres med bopæl i landet, vil du automatisk blive tilmeldt Digital Post. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du aktivt søge om det.

Fuldmagt til anmodning om fritagelse fra Digital Post på andres vegne

Du kan hente en blanket til fuldmagt, så du kan søge digitalt om fritagelse fra Digital Post på vegne af en anden.

Hvem kan blive fritaget?

Borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt og lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne, kan blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage post fra det offentlige på papir.

Fritagelseskriterier

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

 1. ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
 2. har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
 3. er registreret som udrejst af Danmark
 4. er blevet hjemløs
 5. har sproglige vanskeligheder
 6. har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID/MitID.

Hvordan bliver jeg fritaget?

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation.

Du kan få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilket af fritagelseskriterierne, du lever op til.

Hvis du ikke selv kan møde op på hos kommunen

Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal hendes eller hans underskrift stå på blanketten.

Hvordan ophæver jeg min fritagelse?

Selvom du er blevet fritaget, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen.

Du kan få ophævet din fritagelse ved at møde op hos kommunen, eller du kan gøre det selv via Digital Post:

 1. Log ind på Digital Post med dit NemID/MitID.
 2. Klik på ’Tilmeld afsendere’ i menuen.
 3. Du vil nu få vist en oversigt over afsendere af Digital Post. Under kategorien ’Offentlige myndigheder’ vil der stå, at du er fritaget fra Digital Post fra det offentlige.
 4. Klik her på ’Ophæv’ for at annullere din fritagelse.
 5. Du er nu tilmeldt Digital Post. Husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.