Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Middelfart Kommune støtter frivilligt socialt arbejde økonomisk med §18-midler og §79-midler.

 • §18-tilskud gives til frivillige indsatser og aktiviteter for en social udsat målgruppe. Herunder §18 Udviklingspuljen.
 • §79-midlerne gives til frivillige forebyggende aktiviteter for ældre over 65 år.
 • §18- og §79-puljen kan søges en gang årligt. Ansøgningsfristen er d. 20. oktober for tilskud til det efterfølgende kalenderår.

Husk CVR-nummer og NemKonto

For at modtage tilskud fra kommunen skal jeres forening have et CVR-nummer med tilknyttet NemKonto.

Luk alle
Åben alle

Tilskud til §18 i 2021

Forening Kort beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling
FamilieNet Danmark Ferielejre for børn og unge med og uden handicap. Formålet er at bidrage til integration/inklusion. 38.430 28.430
Palliativt Frivilligt Netværk Soc.samvær mv. for uhelbredeligt syge 10.000 10.000
Foreningen Danske Døvblinde Ansøgning om tilskud der muliggør til at tre døvblinde fra Middelfart Kommune kan deltage i erfagrupperne 8.066 3.000
Middelfart Skateboard Forening Minirampe til hallen 20.000 Afslag
Middelfart Skateboard Forening Aftner målrettet ensomme unge med fællesspisning mv. 5.000 4.000
Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart Voksenvenner for sårbare børn med svære eller få voksenrelationer 7.000 7.000
Offerrådgivningen Fyn Yder frivillig rådgivning til ofre, vidner og pårørende som har været udsat for en forbrydelse eller ulykke 10.000 10.000
DLHM Klub Fyn og øerne Udflugter og oplysningsarrangementer for hals og mundhuleopererede. 5.000 2.500
Quarry Trust Orphaned School Foundation Skoleudstyr til skole i Zambia 15.000 Afslag
Scleroseforeningens lokalafdeling Vestfyn Faglige og sociale arrangementer for mennesker med sclerose og deres pårørende 30.250 25.000
Dansk Handicap Forbund Lillebælt Faglige og sociale arrangementer for mennesker med fysisk handicap 37.500 28.000
Barselshuset Middelfart Barselshus med aktiviteter og "værested" for nybagte forældre 50.000 Afslag
KFUMs Sociale Arbejde (Hele danmarks familieklub Familierklubber hvor familier fra forskellige sociale lag mødes hver 14. dag i måltids- og aktivitetsfællesskaber 116.000 46.400
Mentorforeningen i Middelfart Kommune Mentoraktiviteter for en bred vifte af udsatte grupper mhb. at fremme livskvalitet, medborgerskab og aktiv
deltagelse på arbejdsmarkedet.
79.500 79.500
Matematikcenter Matematikhjælp til unge fra 13-21 år 18.000 Afslag
Børns Vilkår Børnetelefonen: Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn 40.000 10.000
Dansk Blindesamfund Fyn Tilskud til kørselsudgifter for blinde ifb. deltagelse i omsorgsklub 15.000 4.000
Foreningen Den Boligsociale Fond UngtilUng.com: Digital trivelsesplatform for unge ml. 16-35 år 10.000 5.000
Ældre Sagen Bred vifte af sociale aktiviteter og tilbud målrettet ældre sårbare 92.000 55.500
Hjerneskadecafeen Middelfart Caféaktiviteter og arrangementer for personer med senhjerneskade 10.000 10.000
Værestedet Broen til Livet Aktivitetstilskud 121.000 55.000
Værestedet Broen til Livet Driftstilskud, inkl. husleje. 200.800 200.800
Red Barnet Middelfart Familieklub og rollespilsklub for "værdigt trængende" familier 50.000 30.000
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart Bred vifte af aktiviter der skal fremme integrationen af flygtninge og indvandrere i Middelfart Kommune 42.000 32.000
Parkinsonklubben Middelfart Foredrag og aktiviteter med fagligt el. socialt indhold, målrettet borgere med parkinson og pårørende 10.000 10.000
FBU-Forældrelandsforeningen i Reg. Syddanmark Sociale aktiviteter for forældre med anbragte børn 40.000 10.000
Hjerteforeningen Bred vifte af aktiviteter med formålet at udvikle og vedligeholde de hjertesunde livsstilsændringer 20.000 20.000
Selvhjælp Fredericia-Middelfart Hjælp og rådgivning til forældre, der støtter familien at leve sammen og som forbedrer den unges trivsel. 10.000 5.000
Selvhjælp Fredericia-Middelfart Trivselsgrupper for børn der mistrives 5.000 5.000
Selvhjælp Fredericia-Middelfart Vågevagter: Våger hos døende borgere 7.300 7.300
Bedre Psykiatri Cafe for pårørende til mennesker med psykisk sygdom 5.000 5.000
MG&BK United Fodbold for unge med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 13.500 10.000
UFL Lillebælt Sociale aktiviteter for unge med særlige behov (fx indlærings- og funktionsmæssige udfordringer og kognitive
udfordringer)
10.000 10.000
Ung til ung gruppe DFUNK Sociale og kulturelle oplevelser der skal skabe integration ml. unge af dansk herkomst og unge af anden etnisk
herkomst.
16.400 5.000
Stjernestunder Aktiviteter som fx dans og yoga for unge med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 5.000 5.000
GV Ejby Håndbold - GV Ejby Kids Håndbold, bevægelse og motorik for børn med særlige behov 8.000 8.000
ULF - Udviklingshæmmede Landsforbund Indasats der skal give færdigheder /viden om hvordan man kan bruge IT til at holde kontakten / forebygge
ensomhed
31.000 25.000
Dansk Folkehjælp Frivillig økonomisk Rådgivning for udsatte borgere. 47.500 47.500
Røde Kors, Ejby Stjernefangergruppe og familienetværk for sårbare unge og familier med børn i yderområderne 20.000 10.000
Kvisten Ppsykoterapeutiske forløb, gruppeforløb og telefonrådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle
overgreb. Frivillige er uddannede psykoterapeuter/psykologer
6.000 6.000
Nørre Aaby E-sport E-sportsforening søger midler til LAN-arrangement. 10.000 Afslag
Skovbakkens Venner Diskotek, sommerfest, cafeeftermiddage for beboerne på Skovbakken - botilbud til voksne over 18 år med
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
10.000 10.000
Familienetværket Middelfart Sociale aktiviteter og foredrag for familier og enlige der er ensomme, i en udsat position eller har ringe socialt
netværk.
10.000 10.000
Selvhjælp Fredericia-Middelfart Selvhjælp Fredericia tilbyder en bred vifte af socialeaktiviteter med fokus på hjælp til selvhjælp. 150.000 150.000
Frivilligcenter Middelfart Frivilligcenter Middelfart er en paraplyorganisation for de frivillige sociale foreninger i Middelfart. 246.000 246.000
Frivillig fredag 2021 Frivillig Fredag er frivillighedens mærkedag. Her afholdes i samarbejde med Frivilligcenter Middelfart et årligt
arrangement.
20.000 20.000
Udviklingspulje 2020 Der afsættes 100.000 kr. til §18 Udviklingspuljen der kan søges løbende i 2021. 100.000 100.000

Tilskud til §18 i 2021 - samlet

 • Puljens størrelse: 1.370.943 kr.
 • I alt ansøgt: 1.836.246 kr.
 • I alt bevilliget: 1.370.930 kr.
 • Resterende puljemidler: 13 kr.

 

Tilskud til §79 - Medlemstilskud i 2021

Forening Antal medlemmer Bevilling
MOLF 205 12.434
Hyggepetanqueklubben 32 1.941
Middelfart Efterløns- og Pensionistklub 349 21.168
Fjelsted/Harndrup Seniorer 202 12.252
Støtteforeningen for Ejby Kommunes Lokalhistoriske arkiv 100 6.065
Strib-Røjle Pensionistforening 215 13.040
3F Seniorklub Ejby 318 19.287
Busudvalget i område Øst 129 7.824
Seniorklubben HK Vestfyn 291 17.650
Ejby Krolfklub 78 4.731
Motion og Motorik 65 3.942
Brenderup Seniorer 233 14.132
Motion i dagtimerne 240 14.557
Strib Badminton og Gymnastik 63 3.821
Rudbækhøjs Venner 128 7.764
Middelfart pensionistforening 180 10.917

Tilskud til §79 - Medlemstilskud i 2021 - samlet

 • Medlemmer i alt: 2.828
 • Puljens størrelse (42% af samlede bevillinger): 171.525 kr.
 • I alt bevilligt 171.525 kr.
 • Tilskud pr. medlem: 60,7 kr.

 

Tilskud til §79 - Aktivitetstilskud i 2021

Forening Kort beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling
Kauslunde Gamborg Pensionistforening Hyggeligt samvær, foredrag, fællesspisning, m.v. Ikke angivet 5.000
Onsdagsklubben Socialt og kulturelt samvær, foredrag m.v 15.000 10.000
Strib Svømme- og Motionscenter Pensionistsvømning, herunder driftsomkostninger til svømmebassin, udgift til livredder. 90.000 40.000
Motion i dagtimerne Motion og socialt samvær for pers. med demens i let grad 6.600 6.600
Motion og motorik Træne balance, styrke mv. hos +60 årige 5.000 5.000
Middelfart Pensionistforening PC til formand, adm. 6.000 4.000
Strikke Cafeen (Asperup Kirkekasse) Strikkecafé for pensionerede, søger til studietur til museum. 5.000 5.000

Reserverede midler §79 - Aktivitetstilskud i 2021

Forening Ansøgt beløb Bevilling
Aktivitetsråd (7 x 23000) 161.000 161.000
Medlemstilskud (42% af samlet pulje) 171.525 171.525

Tilskud til §79 - Aktivitetstilskud i 2021 - samlet

 • Puljens størrelse: 408.125
 • I alt ansøgt: 460.125
 • I alt bevilliget: 408.125
 • Resterende puljemidler: 0

Spørgsmål

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til at udfærdige ansøgning, kan du sende en mail til: frivillig@middelfart.dk