Børn, Unge og Fritidsudvalget har vedtaget en sund kostpolitik for kommunens selvejende haller. Med denne kostpolitik vil hallerne medvirke til at understøtte gode kostvaner hos hallens brugere.

Udgangspunktet er, at det sunde valg skal være det lette valg.

Luk alle
Åben alle
  • Frugt og grønt er synligt og tilgængeligt.
  • Vi bruger ikke friture.
  • Vi bruger produkter, som er nøglehulsmærkede, hvor det er muligt.
  • Der er kun et begrænset udbud af usunde madvarer, max 15 forskellige produkter.
  • Koldt drikkevand er tilgængeligt.
  • Der kan sælges øl og vand.

Særlige arrangementer, der ikke er tilskudsberettigede, eller private arrangementer, er undtaget fra kostpolitikken.