Luk alle
Åben alle

Puljen kan søges via virk.dk (den er først klar om 14 dage) eller på mail til fritid@middelfart.dk.

Alle foreninger i Middelfart Kommune, som har et almennyttigt sigte og et cvr. nr. med NemKonto, kan anmode om tilskud. Der gives tilsagn efter ”først-til-mølle” princippet og efter det princip, at foreningen ved større ansøgninger selv skal afholde nogle af udgifterne i projektet. Der kan ikke ydes over 15.000 kr. i tilskud.

Der kan søges støtte til:

 • Tilskud til opstart af nyt (vilkårligt) system. F.eks:
  - Opstart af en hjemmeside
  - Opstart af et regnskabssystem
  - Opstart af et medlemssystem
 • Prøveperioder eller forsøg med nye digitale systemer
 • Betaling til eksterne aktører, der opsætter foreningens digitale system
 • Udgifter til oplæring og løbende sparring i forbindelse med opstart af nyt system
 • Kurser og rådgivning i forbindelse med oplæring og opkvalificering til IT-systemer
 • Generel individuel rådgivning

 

Der gives ikke tilskud til:

 • Almindelig driftsmidler til it-systemer

Bevillingen udbetales efter aftale med forvaltningen til foreningens NemKonto.

Tilskudsmodtageren skal aflægge regnskab for det bevilgede tilskud senest to måneder efter projektets afslutning, med dokumentation for de afholdte udgifter og vedlagt et regnskab.