Der er nu åben for 2. ansøgningsrunde med frist 1. januar 2023.

Formålet med puljen er at modernisere og nytænke idrætsfaciliteter/aktivitetscentre i Middelfart Kommune – for at fremme idræts- og bevægelsesområdet.
Med aktivitetscentre menes faciliteter hvor folk mødes og dyrker interesser og aktiviteter sammen - såvel udendørs som indendørs.

I 2. ansøgningsrunde er der afsat ca. 1.050.000

Luk alle
Åben alle

Puljen kan bl.a. søges af foreninger og haller. Puljen kan både søges til opgradering af kommunale faciliteter/anlæg samt til offentlige private anlæg.

Kriterier:

 • At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
 • At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.
 • Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
 • At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
 • Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
 • Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

 

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Formål, visioner og tanker bag projektet
 • Beskrivelse af projektets indhold
 • Målgruppebeskrivelse, hvem får gavn af projektet?
 • Eventuelle samarbejdspartnere
 • Tidsplan
 • Økonomi, medfinansiering og budget

 

Procedure

 • 1. ansøgningsrunde frist i august og 2. ansøgningsrunde 1. januar 2023.
 • Ansøgninger sendes først til høring i Fritidsrådet, som sender det videre til beslutning i Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget.