De ni nye medlemmer til Middelfart Kommunes ældreråd for 2022-2025 er nu fundet. De er valgt blandt 26 kandidater.

Valgt er:

  • Ole Juel Jakobsen
  • Hanne Lauritsen
  • Erik Jørgensen
  • Lene Glesner
  • Jette Aamand
  • Jette Erichsen
  • Gunner Lorentsen
  • Asta Pasgaard
  • Peter Liltorp

Valget til Ældrerådet blev gennemført som elektronisk valg i perioden 28. september til 12. oktober. Alle over 60 år bosiddende i Middelfart Kommune har kunnet stemme til valget.

Der er afgivet 3.887 stemmer svarende til en stemmeprocent på 32,1%. I alt er 12.086 stemmeberettiget i Middelfart Kommune.

Det nye ældreråd fungerer i perioden 2022-2025. De øvrige kandidater fungerer som suppleanter.

Her finder du det samlede resultat og stemmetallene for de enkelte kandidater.

Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller et seniorråd. Målet med ældrerådet er at øge medindflydelsen for kommunens cirka 11.800 ældre borgere gennem dialog og samarbejde.
Middelfart Kommunes Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører kommunens ældre og får typisk omkring 20-25 sager i høring om året.