Budgettet bygger på øgede indtægter fra tilflyttere, og giver blandt andet et markant økonomisk løft til det specialiserede socialområde og et fortsat fokus på tiltrækning af tilflyttere og virksomheder.
- Vi har lagt et budget med fokus på kernevelfærd. Det er blandt andet muliggjort af den vækst, vi oplever i tilflytning og i erhvervsliv. Det er udtryk for, at vores vækststrategi virker og giver større indtægter, som kan investeres i velfærd og yderligere vækst. Derfor har vi også valgt at fastholde den positive udvikling, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Forligskredsen bag budgettet består af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

67 mio. kr. til velfærdsområderne er den store overskrift for Middelfart Kommunes 2022-budget. Det dækker blandt andet over et samlet økonomisk løft af det specialiserede socialområde for børn og voksne med i alt 32,8 mio. kr.

Ud over det specialiserede socialområde er der blandt andet prioriteret midler til at styrke folkeskolernes arbejde med mål og pejlemærker i Fra Middelfartbarn til Verdensborger, og til at fastholde Skrillingeskolens nuværende budget.

Den ambitiøse skolerenoveringsplan for i alt 321 mio. kr. fortsættes, hvor Vestre Skole, Lillebæltsskolen, Øster Skole og Fjelsted Harndrup Skole står for tur.

Ældreområdet får tilført 5,4 mio. kr. til at fastholde serviceniveauet på grund af flere ældre. Dertil kommer samlet 4,4 mio. kr. ekstra til flere hænder, rekruttering, fastholdelse og udvikling.

På dagtilbudsområdet er der afsat 1 mio. kr. til bedre normeringer - alt i alt er dagtilbudsområdet i 2022 inklusiv midler fra staten løftet med 12,7 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Forligspartierne har også afsat 0,5 mio. kr. til en puljer, som skal støtte arbejdet for flere frivillige i foreningerne.

Hovedforklaringen, på at der er rum til at prioritere økonomi til velfærdsområderne, er, at strategien om at stimulere væksten til gavn for fremtidens velfærd virker. Flere tilflyttere giver både liv i lokalsamfundene og et bedre rekrutteringsgrundlag for de lokale virksomheder - og det giver flere penge til velfærden i form af skatteindtægter. I 2022 er indtægtsgrundlaget fra skatter og udligning forbedret med 61 mio. kr.

I alt er Middelfart Kommune i 2018, 2019 og 2020 vokset med i alt 1001 personer, og i de første 8 måneder af 2021 med yderligere 356. Samtidig er antallet af arbejdspladser steget markant de senere år, og ledigheden er lav. En analyse fra Dansk Erhverv viste i juli, at Middelfart Kommune har formået at fastholde antallet af jobs på niveau med før corona-krisen. Herudover har byrådet i frem til august 1. halvår 2021 godkendt jordhandler på i alt 56.100 m2 erhvervsjord og 22 parcelhusgrunde.

Ovenstående er alt sammen tydelige tegn på den positive spiral, Middelfart Kommune befinder sig i. Og som i dette forlig skaber rum til et økonomisk løft af vigtige velfærdsområder.

Læs budgetforliget (PDF).

Læs mere om kommunens budget på vores budgetside.