10. september satte forligspartierne underskrifter på Middelfart Kommunes budget for 2022. Budgettet indeholder en samlet udvidelse af budgettet til velfærd med 67 mio. kr. i forhold til budgettet for 2021. Mandag aften andenbehandlede byrådet budgettet, som er ændret på få punkter.

For det første er en mindre anlægsbevilling flyttet for at bidrage til overholdelse af anlægsrammen, der sætter rammerne for kommunernes samlede forbrug på anlæg. Det skyldes, at kommunerne under ét i budgetterne for 2022 har overskredet rammen for anlæg og drift.

Det er ikke optimalt, at vi er nødt til at tilrette vores planer efter de andre kommuner. Men det er vigtigt, at vi kommuner står sammen, og er en troværdig forhandlingspartner for regeringen.

Samtidig vælger Middelfart Kommune såkaldt selvbudgettering af skatteindtægterne. Det betyder, at kommunen vil få en større indtægt fra den store tilflytning, der overstiger beregningerne i statsgarantien. Forventningen er en merindtægt på 18,3 mio.kr. i 2022 og netto 9,3 mio. kr. i budgetperioden.

- De seneste års vækststrategi har virket, og derfor oplever vi i disse år en høj tilflytning. Det giver øgede indtægter og råd til endnu mere velfærd og vækst. Derfor tror vi så meget på den positive udvikling, at vi selvbudgetterer for at få de reelle indtægter fra vores mange nye borgere, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

 

Plads til markante udvidelser

Budget 2022 indeholder i forvejen en række udvidelser, som skal styrke og udbygge den borgernære velfærd. Blandt andet:

  • Flere penge til ældreområdet – både til den daglige drift, til rekruttering og fastholdelse samt til arbejdet med at frisætte ældreområdet i projektet Fremtidens Ældreliv.
  • Fortsættelse af den langsigtede, ambitiøse plan for skolerenoveringer
  • Et markant økonomisk løft af det specialiserede socialområde. Det skal skabe bedre balance på et område, som har skubbet et underskud foran sig.
  • En hjælpende hånd til at styrke foreningslivet

Læs mere om budget 2022