Ud af de 3,9 mio. kr. kommer 2,8 mio. kr. fra fremadrettede besparelser ved for meget udbetalt ydelse. De resterende 1,1 mio. kr. er penge, som borgere skal tilbagebetale til det offentlige. Langt størstedelen af pengene stammer fra kontanthjælpsområdet, økonomisk friplads og sygedagpenge.

Kontrolgruppen arbejder med anmeldelser og mistanke om socialt bedrageri, der kræver en særlig dybdegående undersøgelse. Dette sker i samarbejde med andre offentlige myndigheder, herunder Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen og Politiet.

Størstedelen af de sager, som kontrolgruppen undersøger, stammer fra registersamkøring, anonyme anmeldelser og henvendelser fra andre kommuner.