Da Middelfart Kommunes 2020-regnskab i foråret var færdigt, viste bundlinjen et overskud på 19,9 mio. kr. Det er 12,1 mio. kr. af de midler, som partierne bag budgettet for 2020 (Socialdemokratiet, Konservative, SF, Dansk Folkeparti) nu har fordelt. Overskuddet skyldes et lavere aktivitetsniveau på grund af Covid-19, og det er vigtigt at understrege, at et regnskabsoverskud er et engangsbeløb i 2021. Derfor er midlerne prioriteret til engangsinvesteringer og puljer.

- Med fordelingen af overskudsmidlerne har vi givet et mærkbart rygstød til arbejdet med at gøre hele kommunen mere attraktiv for borgere og virksomheder. Og netop det at få flere hertil og skabe vækst, er en hjørnesten i vores ambitioner om at sikre vores fremtidige velfærd. Middelfart Kommune skal være et godt sted at leve og bo. Det er fundamentet for økonomien til fremtidens velfærd, det gode hverdagsliv og fællesskabet samt tilflytning, så virksomhederne kan rekruttere fremtidens arbejdskraft, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Forligspartierne har fordelt 12,1 mio. kr. på fire områder. De resterende 7,8 mio. kr. afsættes i en pulje til senere disponering, så grundlaget for fremtidige investeringer styrkes.

 

Bosætning og attraktive lokalsamfund

I 2020 voksede befolkningen i Middelfart Kommune med 253 indbyggere, og de gode takter fortsætter ind i 2021, hvor vi pr. 1. juni er vokset med 274 borgere. For at skabe et mangfoldigt boligudbud og attraktive lejeboliger i hele kommunen prioriteres yderligere 4,1 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden til almene boliger. Det skal resultere i cirka 28 boliger i Gelsted, Harndrup og Føns.

Gode rammer for det frivillige sociale arbejde
For at skabe optimale rammer for de mange frivillige, er der sat midler af til at købe yderligere et areal på P.V. Tuxensvej. Arealet skal anvendes til frivillighedscenter, som er en del af det nye Sundheds- og Frivillighedscenter.

 

Oplevelser og genstart

Det seneste års corona-restriktioner har haft stor betydning for det aktive liv og fællesskabet i foreninger og idrætsklubber. Derfor afsættes en pulje til de fire selvejende haller på 120.000 kr. (Ejby-Hallerne, Vestfyns Kultur- og Idrætscenter, Brenderup Aktivitetscenter og Lillebælt Sport og Kultur). Formålet er at støtte opstartsaktiviteter og fremstød, hvor foreningerne kan vise sig frem og få nye medlemmer.

 

Trafiksikkerhed i Nørre Aaby og Harndrup

Hvert år modtager Middelfart Kommune henvendelser fra borgere, der udpeger steder i kommunen, hvor der er utryghed om trafikafviklingen i deres lokalområde. Normalt kan der imødekommes 2-3 årlige trafikforbedringer. Med aftalen afsættes 1,13 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden ved Nørre Aaby Skole og i Harndrup ved Rugårdsvej, Åvænget, Skovvej og Stengade.