Afsløringen sker ved at arrangement på KulturØen den 25. august kl. 16.30 – 17.30. Her er alle velkomne til at høre vinderholdet præsentere deres vision - samt se modeller og plancher fra alle tre hold. På grund af coronarestriktioner er der et begrænset antal pladser, og tilmelding for gæster er nødvendig på nedenstående link.

Tilmelding

Ud over vinderholdet deltager bedømmelsesudvalget, som har medvirket til at vælge den vision, der skal arbejdes videre med.

 

Program:

16.30 Velkomst v. Johannes Lundsfryd
16.40 Resultatet af bedømmelsen v. fagdommer Stephen Willacy
17.00 Det videre forløb v. Planchef Karin Niemann-Christensen
17.10 Fremlæggelse af vinderforslaget v. vinderteamet
17.30 Forfriskning og mulighed for at se modeller og plancher
18.30 Tak for i dag

Modeller og plancher fra alle tre hold vil efterfølgende blive udstillet på Middelfart Rådhus.

Middelfart Kommune har gennemført visionskonkurrencen i samarbejde med rådgivningsfirmaet Grandville. Tre tværfaglige hold bestående af arkitekter, ingeniører og konsulenter med viden om for eksempel byliv og bæredygtig byudvikling er inviteret til at byde ind på opgaven. Efter konkurrencen skal vinderholdet bistå kommunen med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for området, og derefter skal der laves lokalplaner, så byggeriet kan komme i gang.