Onsdag eftermiddag blev vinderen af visionskonkurrencen for Trafikhavnen i Middelfart kåret. Vinderprojektet kombinerer bæredygtigt byggeri og parklignende udeområder, som vil danne et nyt samlingssted langs havnen. Her vil blandt andet et havnebad give nye muligheder for at nyde samspillet mellem byen og Lillebælt.

- Det er en rigtigt spændende vision, som vinderholdet har fremlagt, og som skaber en attraktiv adgang til Lillebælt fra havnefronten. I byrådet prioriterer vi kvalitet, bæredygtighed og mangfoldighed, så der er boliger for alle. Med visionen arbejder vi målrettet mod et større og mere varieret udbud af boliger, så vi kan følge med den store tilflytning til kommunen. Jeg ser frem til at følge den fortsatte proces med at skabe en attraktiv ny bydel, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Arrangementet er kulminationen på den visionskonkurrence for trafikhavnen, som er afviklet i løbet af foråret og sommeren 2021. Formålet med visionskonkurrencen har været at undersøge mulighederne for at omdanne Trafikhavnen til et nyt bykvarter, der binder bymidten og de omkringliggende bykvarterer sammen med havnefronten langs Lillebælt.

Tre prækvalificerede hold er kommet med hvert deres visionsforslag, som er blevet bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af byrådsmedlemmer, fagpersoner samt repræsentanter for handelslivet og naboerne til området. Inddragelsen af repræsentanter for naboer og handelslivet har haft høj prioritet, og Middelfart Kommune vil gerne benytte lejligheden til at anderkende de to repræsentanters engagement i konkurrencen.

Efter en grundig bedømmelsesproces er holdet bestående af arkitektfirmaet EFFEKT i samarbejde med Rambøll Danmark, Metabolic og Carlberg udpeget som vinder.

- Med trafikhavnen har vi mulighed for at skabe et levende laboratorium for den grønne omstilling på byniveau. Vi håber at vi sammen kan skabe et eksempelprojekt, der kan skabe værdi langt ud over kommunens grænser og vi glæder os til det forestående samarbejde med Middelfart Kommune, siger partner i EFFEKT, Sinus Lynge.

 

Forslag af meget høj kvalitet

Bedømmelsesudvalget vurderer, at alle de tre konkurrenceforslag er gode og gennemarbejdede. Samlet set konkluderer bedømmelsesudvalget, at det ud fra en helhedsbetragtning på konkurrenceforslagenes kvalitet er Team EFFEKTs forslag, der er mest overbevisende, og samtidig det stærkeste grundlag for det videre arbejde.

Visionskonkurrencen danner udgangspunkt for den videre udvikling af Trafikhavnen, så der de næste mange år kan udvikles et nyt, levende, mangfoldigt, bæredygtigt og klimatilpasset bykvarter ved havnen. Et kvarter, som indgår i en sammenhængende fortælling og udvikling på tværs af Middelfarts langstrakte midtby ved Lillebælt.

 

Proces i dialog med borgerne

I perioden fra august 2021 til foråret 2022 skal det vindende team arbejde sammen med Middelfart Kommune om en strategisk udviklingsplan for Trafikhavnen. Arbejdet med planen vil ske i dialog med Middelfarts borgere og områdets interessenter, og der blive taget afsæt i vinderforslaget og idéer fra de øvrige konkurrenceforslag. Udviklingsplanen er det første skridt på vejen i en længere udviklingsproces, og der vil gå nogle år, inden det nye bykvarter er fuldt udviklet.

 

Plancher og bedømmelsesrapport

Her kan du se plancher med de tre holds forslag og udvalgets bedømmelsesrapport.

Bedømmelsesrapport - Trafikhavnen

Plancher EFFEKT

Plancher - SLETH

Plancher Vandkunsten

 

Bedømmelsesudvalget

Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune og formand for bedømmelsesudvalget
Regitze Tilma, byrådsmedlem i Middelfart Kommune
Karin Niemann-Christensen, Planchef i Plan og Byg, Teknik og Miljøforvaltningen i Middelfart Kommune
Ole Ebdrup Andreasen, repræsentant for Middelfart Handel
Kristoffer Dunne, repræsentant for naboer til området
Alexandra Vindfeld Hansen, landskabsarkitektfaglig fagdommer
Stephen Willacy, arkitektfaglig fagdommer

 

Deltagende teams, udvalgt ved prækvalifikation

De tre teams, der har deltaget i visionskonkurrencen, er:

Team SLETH: SLETH, EKJ Rådgivende Ingeniører, Urban Creators, Bureau Detours og Ellen Braae.
Team EFFEKT: EFFEKT, Rambøll Danmark, Metabolic og Carlberg.
Team Vandkunsten: Tegnestuen Vandkunsten, Marianne Levinsen Landskab, Bactocon, Raw Mobility og Cushman & Wakefield / RED