Der er 22.333, der har afgivet deres stemme ved kommunalvalget 2021 i Middelfart Kommune. De mange stemmer er i dag talt efter. Med fintællingen er resultatet endeligt, og følgende er valgt til byrådet:

Johannes Lundsfryd Jensen (A)
Regitze Tilma (V)
Steen Dahlstrøm (A)
Anders Møllegård (V)
Jes Rønn Hansen (A)
Morten Weiss-Pedersen (C)
Anna Poulsen Broen (F)
Jens Backer Mogensen (A)
Karin Riishede (V)
Jacob Nielsen (A)
Line Thingberg (V)
Lars Kristian Vigsø (A)
Ulla Sørensen (A)
Steffen Daugaard (O)
Kent Mosgård (V)
Lasse Schmücker (Ø)
Kaj Johansen (A)
John Kromann (V)
John Kruse (A)
Allan Buch (A)
Jonas René Jensen (D)
Christian Lynggaard Pedersen (C)
Alex Gren (A)
Linda Johnsen (F)
Irene Tørnæs (V)

Der afholdes konstituerende møde i december, hvor udvalgsposter med videre formelt skal fordeles. Det nye byråd har funktionsperiode i fire år fra 1. januar 2022.

Stemmeprocenten ved valget blev 70,86%.

Vil du se flere informationer om stemmetal, fremmøde osv. kan det findes på https://kmdvalg.dk/KV/2021/K84733410.htm