Lige ved den Ny Lillebæltsbro ligger Staurby Skov. Inde i skoven er der en større P-plads, og omkring den vil Middelfart Kommune nu skabe en familieplads med en skøn blanding af bålhytte, sceneplads, stier, landskabskunst, svævebane, hængekøjer og biodiversitets-forbedringer.

Formålet med familiepladsen er som udgangspunkt, at få flere ud i det fri og give folk nye gode naturoplevelser som:

  • Styrker den mentale sundhed via afslapning i hængekøjer og meditationsreder
  • Motiverer flere til motion og bevægelse, f.eks. er der mulighed i Staurby Skov for mountainbike, løb, fitness i det fri
  • Udvikler rekreativ natur og giver lettere adgang til aktiviteter i den nære natur, f.eks. sankning af vild mad, hundeskov, stier
  • Tilbyder kunst- og kulturaktiviteter i det fri, f.eks. historiefortælling, fællessang, dans, teater, landskabskunst.

Uddelingschef i Nordea-fonden, Christine Paludan-Müller udtaler:

- Familiepladsen åbner hjertet i Staurby Skov og skaber et centralt mødested - et mødested, der forhåbentlig giver endnu flere lyst til at tage ud i det fri. Vi er glade for at bakke op om initiativet, og vi håber på, at det kan inspirere flere til at udvikle projekter, som fokuserer på lokale fællesskaber, hvilket familiepladsen i Staurby Skov er et glimrende eksempel på.

 

Vi skal skabe familiepladsen sammen

Middelfart Kommune vil gerne etablere et hold af lokale, som har interesse i familiepladsen, og som vil være med til projektet:

- Nu skal vi i gang med at lave noget helt konkret her på familiepladsen, og vi har en projektide. Men hvad kan inspirere folk til at være mere ude i det fri? Hvordan skal området konkret designes for, at det giver værdi? Og hvordan får vi mere biodiversitet ind sammen med flere mennesker? Det vil vi meget gerne have en gruppe af engagerede lokale til at være med til at finde ud af, udtaler borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune.

 

Projektet sparkes i gang på Arkitekturens dag - lørdag 2. oktober

Middelfart Kommune inviterer alle interesserede til at møde op på familiepladsen, Staurbyskovvej 3, 5500 Middelfart, på lørdag 2. oktober 2021 kl. 10.00-14.00, for bl.a. at deltage i workshop om udviklingen af familiepladsen. Ideen er, at den nærtliggende idrætsefterskole, skovens nuværende brugere og medarbejdere fra skole og børne- og ungeområdet bliver inddraget i projektet. Alle interesserede er velkomne til at kontakte Middelfart Kommune.

Se oplægget til Nordea-fonden på dette link:

https://www.middelfart.dk/edoc/Milj%C3%B8-%20og%20Energiudvalget/2020-01-08%2015.30/Dagsorden/Referat/Internet/2020-01-10%2008.38.42/Attachments/6903119-8159589-1.pdf 

 

Om familiepladsen i Staurby Skov

Familiepladsen skal ifølge Byrådets masterplan for Staurby Skov fra 2017 udvikles til at være en spændende opholds- og aktivitetsplads. Som navnet siger, er det en plads, der appellerer til hele familien og alle aldersgrupper. Der er både plads til leg og aktivitet, få eller mange samtidigt. Der er også rolige områder, der inviterer til at opleve skovens dybe, stille ro og de naturkvaliteter, som stedet også byder på. Andre steder i skoven, fx i den nordlige urørte del, er der mere plads til naturen og til stille oplevelser.

Budgettet til projektet på familiepladsen er på 3 mio. kr.

Middelfart Kommunes byråd har allerede afsat 1,5 mio. til udvikling af Staurby Skov og Nordea-fonden støtter med 1,5 mio. kr.

Projektet forventes færdigt i sommeren 2023.

Du kan se masterplanen i sin helhed og følge arbejdet med Staurby Skov på www.staurbyskov.dk