Den 17. december træder en ny whistleblowerordning i kraft i Middelfart Kommune. Tidligere ansatte, samarbejdspartnere, frivillige, praktikanter og leverandører kan anonymt ytre sig om kritisable forhold i Middelfart Kommune uden at frygte for negative konsekvenser.

Indberetninger til whistleblowerordningen sker elektronisk via en webportal og håndteres af Bech-Bruun som ekstern leverandør. Indberetninger, der falder indenfor ordningen, som der skal ske nærmere undersøgelse af, overgår til Middelfart Kommunes Whistleblowerenhed, men indberetningen behandles først af Bech-Bruun, og Bech-Bruun vurderer altid den interne whistleblowerenheds sagsbehandling, inden en sag afsluttes.

Ordningen skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen og det almindelige arbejdsmiljø-, ledelses- og tillidsmandssystem, som også fremadrettet vil være det primære samarbejds- og dialogforum.
Byrådet har besluttet at indføre ordningen som følge af et EU-direktiv.

Hvad kan der whistleblowes om og hvordan? Læs mere her.