Lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lignende kan søge støtte til nye projekter der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområder i Middelfart Kommune. Projekterne kan omhandle sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, samlingssteder, deleøkonomi og generel erhvervsudvikling.

Ansøgningsfristen for 2. ansøgningsrunde er den 1.10.2021.

Læs mere om puljen og hvordan du søger.