Antallet af 0 til 5-årige i Middelfart Kommune er steget markant gennem de senere år, og det har givet udfordringer med kapaciteten i børnehaverne.

Det betyder, at vi i efterårsmånederne og hen over vinteren har haft flere børn end der er plads til i vores institutioner. Det gælder særligt for Middelfart By og delvist i Strib. I de øvrige områder af kommunen er der tilstrækkelig med kapacitet.

Det gør vi

For at sikre plads nok i kommunens dagtilbud er der siden 2019 arbejdet i to spor:

 • Udvidelser af eksisterende institutioner og opførelse af nye institutioner
 • Lokale løsninger, som sikrer plads i de mest belastede måneder

 

Tre nye institutioner og yderligere vuggestuepladser på vej

Der er lavet en langsigtet plan for 128 mio. kr. til bygning af tre nye daginstitutioner fra 2022-2026 (heraf er den ene en flytning og udvidelse af den eksisterende institution Solsikken)

Når den sidste institution står færdig i 2026, er der etableret 250 nye børnehavepladser og 84 vuggestuepladser. Byggeriet af en daginstitution tager typisk 2 år fra politisk beslutning til byggeriet står færdigt.

Status på de tre nye institutioner er:

Hyllehøj Børnehus

 • Byggestart 29. september 2022 - ibrugtagning primo 2024.
 • 110 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn

Der er netop taget 1. spadestik, men byggeriet er pt. 10 måneder forsinket. Det skyldes, at udbuddet i første omgang ramte ind i perioden med meget høje byggepriser.

Selvom Hyllehøj Børnehus endnu ikke er bygget, så findes daginstitutionen allerede. I efteråret 2021 blev der opsat en pavillon med plads til 66 børn ved Hyllehøjskolen og de første pædagoger og institutionens leder blev ansat. I oktober rykkede de første børn ind. Pt. er der cirka 40 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.

Naturbyens Børnehus

 • Besluttet i Byrådet 5. september 2022 - ibrugtagning marts 2025.
 • Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale startet september 2022.
 • 110 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn

En stor del af væksten i antallet af børn ligger i skoledistriktet til Hyllehøjskolen. Det vil det fortsat gøre i de kommende år, hvor området ved Toften bygges fuldt ud, og der nu tages hul på udstykningen ved Skrillingegården.

Solsikken – i nye og større rammer

 • Placering ved Lillebæltskolen godkendt 27. september 2022 og lokalplanlægning igangsat.
 • Udarbejdelse af materiale til udbudsprocessen igangsat – forventet ibrugtagning marts 2026.
 • Fra pt. 78 børnehavepladser til 110 børnehavepladser og 36 vuggestuepladser

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget besluttede i september 2022 at bygge et nyt og større Solsikken i Ø-kvarteret ved Lillebæltskolen.

At Solsikken flytter til nyt og større betyder samtidig, at der ikke skal laves en midlertidig genhusning af børnene i institutionen, da denne vil være fuldt fungerende frem til det nye byggeri står færdigt

40 ekstra vuggestuepladser i Kompasset

 • Udbud afsluttet og leverandør udvalgt september 2022 – ibrugtagning juni 2023.
 • 40 ekstra vuggestuepladser i permanent tilbygning.
 • Budget til byggeriet: 15.7 mio. kr.

Ud over de tre nye institutioner bliver der opsat en permanent tilbygning ved Kompasset. Denne skal de kommende år, mens de øvrige institutioner bygges, rumme 40 ekstra vuggestuepladser. Tilbygningen står færdig i juni 2023.

Lokale løsninger på vinterens kapacitetsudfordringer


Der er fortsat udfordringer denne vinter, og på grund af forsinkelsen på Hyllehøj Børnehus kan man allerede nu se en udfordring i efteråret/vinteren 2023/2024, som der allerede nu arbejdes på at løse.

I dette efterår/vinter er der lavet en række lokale løsninger. Fælles for løsningerne er, at de opfylder to kriterier:

 • Hverdagen for børnene (og personalet) i de midlertidige tilbud skal leve op til den faglige og pædagogiske kvalitet, der er i vores dagtilbud generelt
 • tilpasning af de fysiske rammer skal være økonomisk forsvarligt (der kan godt laves mindre bygningsændringer)

I processen har der været mange forskellige løsninger i spil, som er blevet kasseret, fordi de ikke levede op til et eller begge af de ovenstående kriterier. Forvaltningen har i processen søgt at involvere forældrene i at finde løsninger

Herunder kan man se de lokale løsninger:

Pavillonen til Hyllehøj Børnehus
Som tidligere omtalt er der etableret en børnehavepavillon ved Hyllehøjskolen, som betyder, at den nye daginstitution har cirka 40 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn.

I vintermånederne frem mod 1. marts har storegruppen på i alt syv børn lånt lokaler på selve skolen. Gruppens lokale ligger tæt på pavillonen og børnehuset har haft adgang til lokalet i en periode, hvor de har indrettet lokalet med input fra børn og personale i pavillonen.

Brenderup
I Brenderup er der lige nu ekstra stor efterspørgsel på det kommunale tilbud. For at imødegå dette er der blevet opsat en kontorpavillon, som bruges til personalefaciliteter. Det betyder, at tidligere kontor og personalerum i børnehaven nu bruges til stuer.

Børnehuset kan nu rumme 24 vuggestuebørn mod tidligere 12 og der er i vinteren 2022 94 børnehavebørn, hvor der sidste år ved samme tid var 70

Strib
I Bulderby og Kastanjeborgen er der pt. også pres på pladserne. Her var der foreslået en løsning med andre lokaler hen over vinteren, men personale, bestyrelse og ledelse har sammen fundet andre løsninger, så det ikke har været nødvendigt at bruge andre lokaler.

Bl.a. er der lavet nogle mindre børnegrupper, som opholder sig i etablerede fællesrum, og det betyder, at der er skabt plads til 10 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn mere frem mod 1. marts.

Chili
Chilis to storegrupper får kommunens nyindkøbte børnehavebus hen over vinteren. Bussen har plads til 28 børn og er indrettet med siddepladser og borde til alle. Siddepladserne kan i sektioner med madrasser laves om til hyggekroge.

Der er desuden en garderobe i bussen og toilet. Bagerst i bussen er der hyggekrog/kreaområde, ligesom der er yderligere håndvaske på bussens yderside. Bussen er desuden udstyret med varmeanlæg og har egen strømforsyning.

Når Chili ikke længere skal bruge bussen, vil den indgå i den samlede kapacitet og kunne stilles til rådighed for en anden børnehave og bruges som aflastning ved f.eks. fremtidigt renoveringsarbejde i børnehusene.

Nysgerrium:
Der er indgået et samarbejde mellem Vestre Skole og Børnehuset Nysgerrium om at låne de nybyggede SFO-lokaler. Et lokale i nærheden af SFO’en kan stilles til rådighed i hele børnehusets åbningstid og det store SFO-lokale er ledigt i skolens åbningstid.

Det betyder at Nysgerriums storegruppe på 40 børn og gruppens faste personale låner lokaler til børnehaven i perioden december 2022 til slut marts 2023.

Her er det vigtigt at understrege, at det er den samlede børnehavegruppe med børnehavenormering (i form af børnehavens faste personale), der låner lokaler på skolen. Der er altså ikke, som påstået i flere medier, tale om at børnene starter i tidlig SFO med SFO-normering eller nye voksne før tid.

Naturhaven
I Naturhaven, som ligger i Johannes Madsens Have, øger man i januar og februar 2023 kapaciteten fra 34 til 46 børn ved at aftale lån af den kommunalt opførte FDF hytte, Skovhuset, der ligger lige ved siden af børnehaven på Værkstedsvej.

 

Om prognoserne - hvorfor har vi ikke plads til alle børnene?

Når forvaltningen vurderer behovet for pladser på dagtilbudsområdet, så sker det på baggrund af prognoser og faktiske indskrivninger. Prognoserne bygger på både historiske tal og på vores viden om den fremtidige boligudvikling – altså planlagt boligbyggeri.

Prognoserne har de senere år vist en stigning i antallet af 0-5-årige. Men i slutningen af 2021 blev prognoserne overhalet af virkeligheden, og der kom flere børn end forventet.

Den nye situation, med en langt kraftigere vækst i folketallet i Middelfart Kommune – herunder også antallet af børn under 6 år – gør at vi nu følger op på prognoser og faktiske indskrivninger på månedlig basis.