De økonomiske rammer for 2023 og overslagsårene 2024-26 er nu på plads. På trods af høj inflation, energikrise og krig i Europa er det lykkedes at lave et budget i balance. Grundlaget for budget 2023 er den budgetaftale, som Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF og Dansk Folkeparti har indgået.

Blandt andet de stigende priser har gjort det til en vanskelig opgave, men på trods af det, er det lykkedes at forhandle en bred aftale med 22 af 24 tilstedeværende medlemmer af byrådet.

- Det er rigtigt positivt, at vi på trods af svære vilkår har fået et bredt funderet budget. Det giver stabilitet og sikrer, at vi trækker i samme retning. Derfor vil jeg gerne sige tak for den konstruktive tilgang til forhandlingerne. Der er ingen tvivl om, at der har skullet arbejdes hårdt for at få enderne til at mødes, siger borgmester, Johannes Lundsfryd.

Middelfart Kommunes samlede budget er 2,6 mia. kr., og mange af disse penge er i forvejen øremærket til en række formål. Alligevel er det lykkedes at sætte et tydeligt politisk præg på aftalen.

Blandt andet kommer der et forstærket fokus på rekruttering. Særligt på SOSU-området kommer der udfordringer i de kommende år, og derfor er der sat flere penge af til SOSU-elevområdet, og der er sat penge af til en opprioritering af vores rekrutteringsindsats. Samtidig er der truffet en række politiske beslutninger, som skal forbedre vilkårene for vores elever på SOSU-uddannelsen. Blandt andet en jobgaranti og udbetaling af løn på grundforløb to i stedet for SU.

Samtidig fastholder byrådet den nuværende vækststrategi og arbejdet på at fastholde Middelfart Kommune som en attraktiv kommune at bo og drive virksomhed i. Og arbejdet har båret resultater. Den store tilflytning betyder, at skattegrundlaget er forbedret, så skatteindtægterne i 2023 er 54 mio. kr. større end forventet.