Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Budgettet er lavet på et bagtæppe af store ændringer i kommunernes vilkår. Blandt andet har energikrisen og krigen i Ukraine betydet, at priserne er steget og siden har økonomiaftalen med staten begrænset mulighederne. Samtidig stiger antallet af børn og ældre mens udgifterne til de specialiserede socialområder stiger. Derfor har partierne bag aftalen fokuseret på at skabe balance i budgettet på langt sigt, forklarer borgmester, Johannes Lundsfryd:

- Der er ingen tvivl om, at der er truffet svære beslutninger for at få enderne til at mødes. Men jeg mener vi har skabt et ansvarligt budget, som prioriterer kernevelfærden samtidig med, at vi har plads til at fastholde en offensiv udviklingsstrategi med afsæt i kommunens attraktivitet. Netop en stor tilflytning de seneste år betyder, at vi har en væsentligt bedre økonomi med øgede indtægter. Derfor er jeg også glad for, at et markant flertal i byrådet på 23 af 25 medlemmer tager ansvar og står bag aftalen.

Underskuddet i basisbudgettet er på knap 45 mio. kr., og det har derfor været en bunden opgave, at der skal spares. Det sker blandt andet gennem besparelser på 9,7 mio. kr. i administrationen og ved lavere prisfremskrivninger i budgetårene. I budget 2023 bidrager de lavere fremskrivninger med 15 mio. kr.

Aftaleparterne har under forhandlingerne haft fokus på følgende temaer:

  • Et godt ungeliv: Fokus på mental trivsel
  • Kvalitet i dagtilbuddene og minimumsnormeringer
  • Fastholde kvaliteten i de lokale skoler og elevernes trivsel
  • Sundhed og trivsel for kommunens ældre – og for sårbare børn og voksne
  • Rekruttering: En stigende udfordring for velfærden
  • Attraktiv kommune: Bæredygtige lokalsamfund, erhvervslivet og kulturelle tilbud

Aftalepartierne har - i forhold til det indledende budgetforslag, der var i høring - fundet økonomisk rum til at prioritere normeringer og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. Derudover er fastholdes den generelle styrkelse af folkeskolen på 2022-niveau med et klart fokus på trivsel og faglighed. Skolerenoveringsplanen fastholdes så renoveringen af Lillebæltskolens sker i den planlagte takt, og der afsættes penge til renoveringen af Fjelsted Harndrup Skoles gamle gymnastiksal i 2023. Derudover har det været vigtigt for kredsen, at renoveringen af Østre Skole og Fjelsted Harndrup Skole sker i den nuværende budgetperiode.

På dagtilbudsområdet betyder stigningen i børnetallet, at der projekteres med tre nye daginstitutioner – inklusiv en flytning og udvidelse af Solsikken.

Der afsættes samtidig midler til første etape af et nyt nærhospital i samarbejde med Region Syddanmark samt og dagsordenen med attraktivitet og tilflytning skal fortsat prioriteres.

Budgetforliget kan læses her.

 

Citater fra partierne:

Kaj Johansen, Socialdemokratiet

Det er et økonomisk ansvarligt budget på en udfordrende baggrund, hvor det har været nødvendigt at prioritere. Det har vi gjort i fællesskab, og forsøgt at friholde de store driftsområder. Det er ikke lykkedes fuldt, men det er rammevilkårene i år. Vi har forsøgt at finde en balance mellem drift og udvikling. Vi er glade for samarbejdet med de andre partier og det er en stor styrke, at vi er så mange bag aftalen.

Regitze Tilma, Venstre

Det har ikke været noget let budget, og ingen områder er gået helt fri. Men i Venstre ser vi, at flere af vores mærkesager på velfærdsområdet er prioriteret med. Vi fortsætter anlægsinvesteringer på sundhed, skoler og børnehaver - og så er ønsket om fortovsrenoveringer og mere trafiksikkerhed blevet hørt. Desuden har borgerne i Strib og på Røjlehalvøen fået en hensigtserklæring på, at omfartsvejen bliver gennemført.

Morten Weiss-Pedersen, Konservative

Jeg er glad for, at vi er enige om, at hvis erhvervslivet har det godt, så har Middelfart Kommune det godt gennem bosætning og skatteindtægter. Jeg er tilfreds med, at både trivsel og faglighed er i centrum. Her har vi noget at arbejde med i forhold til andre kommuner. På ældreområdet er jeg glad for, at dagcentret ikke nedlægges og flyttes til Brenderup. Samtidig er der afsat midler til renovering af mange dårlige og farlige fortove.  

Linda Johnsen, Socialistisk Folkeparti

Det har været afgørende, at det blev et økonomisk ansvarligt budget med fokus på kernevelfærd og den fortsatte udvikling af at være en attraktiv kommune. Vi er særligt tilfredse med fortsættelsen af UngeLiv, og at den foreslåede besparelse på SSP tilbagetrækkes. På dagtilbudsområdet er det godt at udvidelsen af normeringerne fastholdes, og at der prioriteres midler til kompetenceudvikling. Det er samtidig glædeligt, at vi har prioriteret renoveringerne af Østre Skole og Fjeldsted Harndrup Skole.

Steffen Daugaard, Dansk Folkeparti

Det er vigtigt, at vi bliver ved med at have fokus på det gode ungeliv. Vi har også et øje på minimumsnormeringerne. Det vi blandt andet gør for de ældre betyder, at de ikke skal flyttes rundt på to centre. Samtidig er jeg glad for vores projekt på Hyllehøj, hvor lokale ildsjæle får støtte til aktiviteter, udeliv og involvering af lokalområdet. Placeringen af mindesmærket for udsendte bliver også spændende og er en vigtig anerkendelse.