Eksproprieringen sker til fordel for etablering af en offentlig sti, der skal give adgang for borgerne i Strib til eksisterende stisystemer i Staurby Skov fra nord. Den nye offentlige sti vil sikre en direkte og mere trafiksikker adgang til skoven.

Høringsperioden er fra den 22. marts til den 19. april.

Se høringsmateriale og yderligere oplysninger.