Der kan søges støtte til nye projekter der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområder i Middelfart Kommune.

Projekterne kan omhandle sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, samlingssteder, deleøkonomi og generel erhvervsudvikling.

Læs mere om puljen under "Puljer, tilskud og fundraising."