Byrådet har nedsat et nyt udvalg, der skal være med til at fremme energibesparelser og energirenovering i byggerier og boliger.

Det nye udvalg får op til 12 medlemmer. Udvalget skal rådgive byrådet og være med til at lave en plan for at sikre energibesparelser og -renovering i Middelfart Kommune. En såkaldt masterplan.

Vi søger op til ni medlemmer, der har kompetencer i eller viden inden for et eller flere af følgende områder:

 1. Energirenovering
 2. Energibesparelser
 3. Varmeforsyning
 4. Finansiering/husholdningsøkonomi
 5. Formidling/kommunikation
 6. Borgeraktivering/involvering
 7. Forbrugeradfærd
 8. Undervisning
 9. Lokalkendskab
 10. Lokal boligejer med interesse for energibesparelser og -renovering

Energirenoveringsudvalget består allerede af tre medlemmer fra byrådet: Formand Alex Gren, næstformand Regitze Tilma og Lasse Schmücker.

Derudover har Byrådet inviteret Bolius, Boligejernes Videnscenter, til at være en del af udvalget.

Udvalgets opgaver

Energirenoveringsudvalget får følgende opgaver:

 • Bidrage til og rådgive Byrådet om at udarbejde en masterplan for energibesparelser og energirenovering
 • Være med til at kortlægge og også gerne igangsætte energirenovering i et specifikt geografisk lokalområde, som case for resten af kommunen
 • Være med til at overveje, hvordan kommunen kan finansiere forslagene i masterplanen
 • Sikre bedst mulig borger- og brugerinddragelse i forslaget til masterplanen og medvirke til borgermøder, inspirationsture, workshops mv.
 • Rådgive Byrådet om, hvordan masterplanen kan blive til virkelighed

Om energirenoveringsudvalget

Udvalget starter sit arbejde i løbet af foråret 2022. Udvalget afslutter, når der er lavet et forslag til en masterplan for at fremme energibesparelse og -renovering for boliger og bygninger. Det sker formentlig omkring medio 2023.

Mødeaktivitet

Vi forventer umiddelbart, at udvalget mødes seks til otte gange i år, og at møderne vil tage cirka to til tre timer i tidsrummet klokken 15.00 til 18.00 på Middelfart Rådhus.

Udvalget bliver understøttet i sit arbejde af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Eksterne medlemmer af udvalget modtager ikke honorar for at deltage i udvalget.

Søg om at blive medlem

Send en mail til Helene Bjerre-Nielsen, hvis du er interesseret i at være en del af energirenoveringsudvalget. I mailen skal du beskrive hvad du kan byde ind med på ovenstående ti områder.

Send en mail til helene.bjerre-nielsen@middelfart.dk

Sidste frist er lørdag den 2. april 2022

Vil du vide mere om Middelfart Kommunes klimaindsats

Middelfart Kommune har lavet en plan for vores klimaindsats de næste 30 år med et mål om, at kommunen i 2030 udleder 70 pct. mindre drivhusgas sammenlignet med 1990 og nettonul udledning i 2050.Masterplanen, som energirenoveringsudvalget er med til at lave, er et vigtigt bidrag til at nå i mål med DK2020-planen.

Her kan du læse mere om DK2020