Følgende områder er i risiko for oversvømmelse:

  • Sommerhusområdet ved Føns er i risiko for at blive oversvømmet i dag fredag kl. 16.20, samt natten til mandag kl. 2.20. Begge dage forventes en vandstand på mellem 1,15 og 1,2 meter over normal vandstand i Lillebælt. Der bliver lagt sandsække ud på hjørnet af Føns Strandvej og Vedbensvej.
  • Sommerhusområdet ved Varbjerg er i risiko for oversvømmelse på søndag frem til kl. 12 middag, hvor vandstanden topper. DMI forventer en vandstand på 1,3-1,5 meter over normal vandstand. Sandsække bliver placeret på henholdsvis Feddet og Bro Strandvej.
  • Enkelte sommerhuse ved Vejlby Fed vil være i risiko for at blive oversvømmet på søndag (få ejendomme ved Stellanovavej). Også her forventes vandstigningerne at toppe klokken 12 middag. DMI forventer en vandstand på 1,3-1,5 meter over normal vandstand. Der bliver lagt sandsække ud på hjørnet af Rigelvej og Hovkrogvej.

Middelfart Kommune opfordrer til, at man holder øje med vejrmeldinger og vandstand.

Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at det er op til den enkelte lodsejer at sikre sin egen ejendom i tilfælde af, at der alligevel skulle ske oversvømmelser.

Udviklingen kan følges løbende på www.dmi.dk. På middelfart.dk kan du også finde gode råd om forholdsregler ved forhøjet vandstand på Middelfat Kommunes hjemmeside.