Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være et oplæg v/Arkitekt Axel Høyer, Middelfart:

  • Forskønnelse af trækbanen - området mellem Nytorv og ITW

Efter et garanteret spændende oplæg af Axel Høyer, vil Lokaludvalg for Middelfart By være vært ved stegt flæsk og persillesovs samt en øl eller vand, så derfor - og af plads hensyn - er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig.

Tilmelding senest den 23. marts 2022 på kontakt@lokaludvalg.dk med angivelse navn, adresse og antal deltagere.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Olsen
Formand