Iltsvind og manglende leve- og opvækststeder i Lillebælt. Det er blot nogle af de ting, som forskellige forskere, borgergrupper og organisationer har peget på kunne være årsagen til en ændret sammensætning af dyr og planter under havoverfladen i Lillebælt. Nu har 11 kommuner på begge sider af bæltet fået en halv million fra VELUX FONDEN til at samle og vurdere de undersøgelser og data, som er lavet vedrørende tilstanden i Lillebælt. På baggrund af konklusionerne vil der blive udarbejdet et handlekatalog, som peger på mulige løsninger.

- Vi vil gerne sikre bedre betingelser og vilkår for dyre- og plantelivet i Lillebælt. Og ved at kommunerne på tværs af bæltet går sammen, opnår vi en samlet og helhedsorienteret indsats, som står på et solidt og validt vidensgrundlag, siger Middelfarts borgmester Johannes Lundfryd Jensen.

Forprojekt skal føre til handling

Når forprojektet er gennemført, vil de 11 kommuner søge yderligere støtte med henblik på at gennemføre de løsninger, der bliver peget på i forbindelse med forprojektet.

- Hvis vi fortsat vil have et farvand med en god natur- og miljøtilstand, med stor biodiversitet, et bæredygtigt fiskeri og et attraktivt område at bo i og besøge, så skal der handling til. Og derfor stopper vi ikke ved afdækningen af problemerne. Vi vil efterfølgende søge fondsmidler, så der kommer handling bag ordene, siger Erik Uldall Hansen, formand for Udvalget for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune.

De 11 kommuner, der deltager er: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Nordfyns, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommuner, og så er der samtidig dialog med Svendborg og Langeland om deltagelse i projektet.