Har du spørgsmål til, om din ejendom er omfattet af de ekstra tilsyn, kan du henvende dig til kommunens Natur- og Miljøafdeling på 8888 5500.

Under de ekstra tilsyn vil ejendommen blive gennemgået for rottetilhold.

Bemærk at rottebekæmperen, hvis han ikke træffer nogen hjemme, også vil gennemgå din ejendom. Dog kun udenfor. Efterfølgende vil der blive lagt en seddel i postkassen, der angiver, at du har haft besøg.

Såfremt der er konstateret rottetilhold på din ejendom, vil det ligeledes fremgå oplysninger herom.

 

Ved giftudlægning

For at sikre en effektiv rottebekæmpelse, undgå utilsigtede forgiftninger og unødig resistensudvikling, må der ikke udleveres gift til borgere, hverken på almindelige ejendomme eller på lukkede svinebesætninger. Den kommunale rottebekæmper skal med andre ord ind på ejendommen og selv bekæmpe rotter. Det giver langt det bedste resultat. Ud over at du ikke selv må foretage bekæmpelse af rotter med gift, er også besiddelse af rottegift forbudt.

Det understreges, at alle ejendomme til en hver tid, dvs. også udenfor perioden for de ekstra tilsyn, kan henvende sig til kommunen vedrørende rottebekæmpelse.

Såfremt du konstaterer rotter eller har mistanke om rotter, skal du hurtigst muligt anmelde det til kommunen, ved at benytte dig af selvbetjeningsløsningen - Anmeld rotter

Du kan også ringe til Kommunen på 8888 5500.

Bemærk endvidere, at ejer eller dennes repræsentant skal være hjemme, når rottebekæmperen kommer på besøg første gang.