Indsatserne og initiativerne er grupperet i 4 hovedindsatser:

  • Samarbejde og udvikling
  • Affaldsforebyggelse
  • Sortering og genanvendelse
  • Dialog og data

Indsatserne og initiativerne er bl.a. udvalgt ud fra de tidligere års lokale affaldsdata, og forventninger til udviklingen på området i de kommende år.
Planen har været i 8 ugers offentlig høring før vedtagelsen, og er efterfølgende vedtaget uden ændringer.

Planen kan ses her:

Ressourceplan 2023-2032