Husholdningsregulativet, og Erhvervsaffaldsregulativet, beskriver hvilke affaldsordninger der er i Middelfart Kommune, og hvordan de benyttes.

Regulativerne er revideret, så de bl.a. omfatter den nye renovationsordning for husholdninger, den nye afregning for erhvervs brug af genbrugspladser, og mængde begrænsning på aflevering af f.eks. asbest på genbrugspladserne.

Desuden er regulativerne gennemskrevet så de er i tråd med lovgivning og aktuelle bekendtgørelser på affaldsområdet.

Regulativerne har været i offentlig høring før vedtagelsen, og er efterfølgende vedtaget uden indholdsmæssige ændringer.