I løbet af sensommeren vil botanikere foretage kortlægningen for at få mere viden om naturens tilstand. Arbejdet gennemføres af medarbejdere fra firmaet HabitatVision, men kommunens medarbejdere kan også være at træffe.

Botanikerne vil både undersøge, hvor de beskyttede naturtyper er, og hvordan deres tilstand er. Overdrev, enge, strandenge, moser og lignende, heder, klitter, vandhuller og strandsumpe er beskyttede naturtyper, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven. Selv om et areal ikke tidligere har været registreret som værende beskyttet, kan det godt være det, da det er den aktuelle tilstand, der er afgørende for om arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen håber på en positiv modtagelse af konsulenterne.

Registreringerne er en nødvendig del af kommunens arbejde omkring natur og naturindsatser. Det betyder, at konsulenterne er bemyndiget af kommunen til at færdes på både private og offentlige naturarealer, jf. naturbeskyttelseslovens § 76.

Hvis du vil vide mere om beskyttelse og benyttelse af naturen, kan du se mere på www.middelfart.dk.

Eventuelle spørgsmål om kortlægningen kan stilles til Middelfart Kommune, Teknisk forvaltning, Natur- og Miljøafdelingen på tlf. nr. 8832 5814.