Så tag kontakt til Ulla i Job- og Vækstcentret og tilmeld dig vores mentoruddannelse. Den afholdes over 3 aftener:Mandag d. 31 oktober 2022Onsdag d. 2. november 2022Tirsdag d. 8. november 2022Alle dage er undervisningen fra kl. 17.00 til 20.00.Undervisningen foregår på Middelfart Kommunes Rådhus, Nytorv 9, Middelfart.

Hvem kan blive mentor?

Om du er på arbejdsmarkedet, jobsøgende, efterlønsmodtager, pensionist eller studerende, har ingen betydning. Det vigtigste er, at du er interesseret i at hjælpe nogle dejlige mennesker.

Hvem er målgruppen?

Borgere med behov for lidt ekstra støtte i hverdagen. Det kan være et ungt menneske, som skal have støtte til at gennemføre en uddannelse eller flygtninge fra fx Syrien, Eritrea eller Ukraine, der er kommet til Middelfart, indenfor de sidste år.

Hvad skal jeg som mentor?

• Hjælpe andre med at finde sig til rette i lokalsamfundet.
• Hjælpe med f.eks. lektier, at skabe struktur på hverdagen, være bisidder, guide om fritidsaktiviteter m.m.
• Være én at tale med, især på dansk, når der er tale om en flygtning
• Gøre det nemmere for en flygtning at begynde på det danske arbejdsmarked, ved at fortælle om uskrevne normer og regler. Tag udgangspunkt i dine egne erfaringer, og gør det nemmere for en flygtning at ”åbne døren” til det danske samfund.

 Hvorfor skal jeg blive mentor?

• Fordi du kan gøre en forskel
• Fordi du har erfaringer og oplevelser i bagagen, som gør, at du har forståelse og indsigt i, hvad der vil gøre en forskel
• Fordi du har lyst til møde mennesker, der står i en anden livssituation og har en anden baggrund.
• For at deltage i netværksarrangementer med andre mentorer.
• For at gøre noget for dit CV.

Introduktion og opfølgning

Du skal deltage i:
et introduktionsforløb, hvor du bliver klædt på til din nye rolle som mentor. Du vil efter endt introduktionsforløb få Job- og Vækstcenter Middelfarts uddannelsesbevis for frivillige mentorer.
• Jævnlige netværksarrangementer 
• Temaarrangementer
• Supervision og sparring
 
Bemærk, at arbejdet er ulønnet.
 
Undervisningssted: Rådhuset, Nytorv 9, Middelfart 5500 Middelfart.
 
Undervisningen er gratis
 
Spørgsmål og tilmelding til koordinator for frivilligmentornetværk:
Ulla Sørensen på tlf. nr. 5129 3785 eller e-mail: ulla.sorensen2@middelfart.dk