Vagttelefoner

Ved akutte problemer er følgende vagttelefoner åbne:

 

Socialforvaltningen

Hvis der er brug for kontakt til plejecentrene, hjemmehjælp eller akut sygeplejen, kan der ringes på tlf. 8888 4646.

 

Familie & forebyggelse (Familieafdelingen)

Ved akutte problemer kan der ringes på til politiet på tlf. nr. 114, som så vil kontakte Døgnvagten, hvis der er bekymring ift. et barn eller en ung.
Der kan ligeledes indgives underretning via kommunens hjemmeside – underretningen vil blive behandlet og vurderet af Døgnvagten jfr. Lov om social service § 155 stk. 2.

 

Entreprenørafdelingen

Vinterberedsskab – veje og andre vejtekniske foranstaltninger ring på tlf. 2123 9815.

 

Miljøafdelingen

Ved akutte miljøuheld – ring til alarmcentralen på tlf. 112.

 

Affald

I forbindelse med jul og nytår er der i år ingen ændringer i skraldemandens køreplan. Stil derfor din beholder ud, som du plejer.

Har du for meget affald, kan du købe en ekstra sæk til dagrenovation på genbrugspladserne for 38 kr.

Er din beholder ikke blevet tømt, så brug selvbetjeningen eller ring på
tlf. 8888 4850.

Telefonerne og genbrugspladserne er lukkede 24, 25, 26, 31 december samt 1. januar.