Virtual reality-briller der hjælper med at dæmpe angsten hos demente borgere. Elektroniske dørlåse, der nemt åbnes via en smartphone. Virtuelle lægekonsultationer, og elektroniske pilleæsker, der husker borgerne på at tage deres medicin. 

Fremtidens ældrepleje rummer mange udfordringer – og mindst lige så mange muligheder. DigiTech-uddannelsens  formål er i den forbindelse at uddanne de medarbejdere, der i fremtiden skal drive udviklingen inden for sundheds- og ældreområdet med fokus på det relationelle, det innovative og det tekniske.

- På uddannelsen bliver eleverne klædt grundigt på til at kunne gå forrest i at håndtere og udvikle fremtidens løsninger inden for omsorgsområderne. Eleverne får det bedste fra uddannelsen som social- og sundhedsassistent – herunder sygepleje, kommunikation og omsorg. Men derudover får de også den nyeste viden og de nødvendige praktiske færdigheder inden for velfærdsteknologi og digitalisering, lige som der i meget høj grad i samarbejdet mellem praktik og skole vil være fokus på at dyrke og udvikle et udviklende mindset, så vi sammen kan skabe forandring i sektoren, fortæller Uddannelseschef Charlotte Sigurdsson fra Social- og Sundhedsskolen Fyn. 

På forkant med fremtiden – i gode og sikre rammer

Som elev på den nye DigiTech-linje vil du have dit skoleforløb på Social- og Sundhedsskolen Fyn i Odense i et innovativt og spændende læringsmiljø. Der vil igennem uddannelsen være flere praktikker, der skal sikre, at der bygges bro mellem det teoretiske og praktiske. Du kan således se frem til nytænkende måder at lære på og stor frihed til at eksperimentere i løbet af uddannelsen. 

Uddannelsen forventes at kunne tiltrække en ny målgruppe til SOSU-uddannelserne;  unge med interesse for teknologi og digitalisering og som samtidig gerne vil arbejde tæt på og med mennesker. DigiTech er udviklet af SOSU Syd, der har udbudt uddannelsen siden januar 2019.

Søg ind på uddannelsen allerede i dag

Næste hold på DigiTech-uddannelsen starter til januar 2023. Du kan allerede nu søge optag på uddannelsen som elev i [kommune], hvor du bliver ansat direkte fra dit grundforløb 2 og dermed også får elevløn frem for SU under hele uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen her. 

Du er også meget velkommen til at kontakte vores uddannelseskoordinator:

Lis Rasmussen på tlf. 12 34 56 78 eller via lis.rasmussen@middelfart.dk