Gennemførelsen af Marinaplanen er nået til den rekreative del - Marina med mere. Der blev i 2021 udarbejdet et projektforslag for den rekreative del af marinaplanen. ”Middelfart Marina - marina med mere” af landskabsarkitektfirmaet LYTT Architecture.

Vi har i løbet af foråret afholdt møder med diverse interessenter, og på borgermødet vil vi gerne præsentere det tilrettede projekt.

Borgermødet afholdes i Byrådssalen, Nytorv 9, 5500 Middelfart den 20. juni 2022 kl. 18.00-21.00.


Dagsorden:

  1. Velkomst v. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen
  2. Indledning v. Udvalgsformand Regitze Tilma
  3. Præsentation af projektet v. Jacob Fischer, LYTT Architecture
  4. Spørgsmål fra salen – Ordstyrer Udvalgsformand Regitze Tilma
  5. Høring til 22. juli 2022 v. Trafik og Vejchef Uffe Høybye
  6. Styregruppe – 5-6 deltagere ønskes. v. Trafik og Vejchef Uffe Høybye
  7. Tidsplan v. Trafik og Vejchef Uffe Høybye

 

Tilmelding:

Af hensyn til forplejning, skal der ske tilmelding på mail: kenneth.hermansen@middelfart.dk senest tirsdag d.14. juni 2022