Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Kommuneplanen er 12-årig, men revideres hvert 4. år.

Byrådet vedtog Kommuneplan 2021 med flere ændringer og tilpasninger som følge af indkomne høringsvar til kommuneplanforslaget. De indkomne høringssvar og oversigt over ændringer og justeringer, der er indarbejdet i kommuneplanen ved den endelige vedtagelse, kan ses her: Byrådsmøde 6. december 2021, pkt. 567.

Alle der har indsendt høringssvar får direkte besked.

Se den digitale Kommuneplan 2021-2033 

Se mere om Kommuneplanens retsvirkninger, klagevejledning m.m. på https://middelfart.dk/kommuneplan.