Med puljen vil Middelfart Kommune støtte mindre, almennyttige og bæredygtige projekter og tiltag i Middelfart Kommune.

Puljen henvender sig til lokaludvalg, borgerforeninger, foreninger, klubber og lign.

Puljen støtter:

 • Konkrete mindre anskaffelser til almennytte
 • Borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen
 • Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på samlingssteder og foreningers almennyttige faciliteter
 • Beplantning af offentlige områder
 • Juleudsmykning og anden udsmykning
 • Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder for turister og tilflyttere
 • Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
 • Foldere
 • Legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et større projekt)
 • Kurser, f.eks. førstehjælpskurser
 • Vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål
 • Mindre, nye events eller arrangementer

Der kan søges løbende indtil puljen er tom.

Læs mere om Småprojektspuljen og hvordan du søger.