De første 48 børnehavebørn vil snart få deres daglige gang i Børnehuset Naturbyen, når det nye dagtilbud åbner dørene for børn og forældre den 1. oktober 2023.

Til at starte med skal de dog gå ind ad dørene til den tidligere SFO Ø-Fritten ved Lillebæltskolen, som børnehuset låner, indtil de efter planen kan flytte ind i helt nybyggede rammer i Naturbyen syd for Skrillinge i løbet af foråret 2025.

1. juni startede Lonny Thomsen som ny leder i Børnehuset Naturbyen, og arbejdet med at omdanne Ø-Fritten til et dagtilbud, hvor 48 børnehavebørn de næste to år kan have deres hverdag, er allerede godt i gang.

- Vi er allerede godt i gang med renoveringen af Ø-Fritten, og i uge 39 kan vi begynde at rykke ind, siger Lonny Thomsen, som allerede nu er gået i gang med at planlægge, hvordan de får skabt nogle indbydende læringsmiljøer i den gamle SFO.

- Og det gælder både indenfor og udenfor. Vi skal have lavet en spændende legeplads, og vi skal have indkøbt alt indvendigt inventar. Men vi er i fuld sving, og vi går også i gang med at finde og ansætte personale på den anden side af sommerferien, understreger Lonny Thomsen.

Når Børnehuset Naturbyens endelige rammer står færdige i Naturbyen i 2025, kommer det som udgangspunkt til at tilbyde 24 vuggestuepladser og 110 børnehavepladser.

Gode erfaringer fra Hyllehøj

Modellen med først at oprette et børnehus i midlertidige rammer, for derefter at flytte i blivende lokaler, er allerede kendt fra Børnehuset Hyllehøj, som indtil de kan flytte ind i deres nye lokaler, har haft til huse i midlertidige bygninger på en del af Hyllehøjskolens boldbaner.

- Vi er inde i en god udvikling, hvor nye borgere vælger Middelfart Kommune til. Det betyder også, at antallet af børn mellem nul og fem år stiger, og at vi skal have flere vuggestue- og børnehavepladser allerede nu. Vi har flere nye børnehuse, som åbner inden for de næste par år, men det er vigtigt, at vi finder nogle gode løsninger, mens de nye institutioner opføres, siger dagtilbudschef i Middelfart Kommune, Annette Friis, og fortsætter:

- Vi har gode erfaringer fra Hyllehøj, hvor vi oplever, at forældre og børn har været glade for at blive tilknyttet tidligt i processen, og at de sammen kan flytte over i deres færdige rammer. På den måde får vi skabt en tryg overgang, så det ikke er alt, der er nyt, når den nye institution står færdig.

Ø-Fritten har hidtil huset SFO-børnene fra Lillebæltskolens 2. og 3. klassetrin, som imens byggeriet af Børnehuset Naturbyen foregår, vil være i Lillebæltskolens øvrige lokaler.

 

Åben for tilmelding

Det er allerede nu muligt at tilmelde sit barn til pasning i Børnehuset Naturbyen. Det gøres via den digitale pladsanvisning på Middelfart Kommunes hjemmeside.

 

Kontaktinformation

Er du nysgerrig på at høre mere om Børnehuset Naturbyen, er du velkommen til at kontakte: