Der skal være stabile rammer for fremtidens velfærd. Det er hovedfokus i budgetaftalen, som et flertal i Middelfart Kommunes byråd indgik torsdag aften. Det kræver stabilitet samt en robust og bæredygtig økonomi – også på sigt.

Derfor har partierne i aftalen prioriteret at afværge besparelser, der retter sig mod kernevelfærden og sikre, at de tilførte midler prioriteres til kernevelfærd. Derudover prioriteres en række anlægsprojekter, der understøtter velfærden.

Samlet er der i politiske behandling fastholdt besparelser på driften for 10,8 mio. kroner og udvidelser for 14,2 mio. kroner. Sammen med de tekniske tilretninger på mere end 30 mio. kroner giver det en vækst på serviceområdet på 1,4 pct. De tekniske tilretninger dækker blandt andet over flere penge til ældreområdet og daginstitutionerne, fordi der er kommet flere ældre og børn.

- Med aftalen giver vi stabile rammer til den borgernære velfærd på vores plejehjem, i skolerne og daginstitutionerne. Det giver vores medarbejdere den bedste forudsætning for at yde borgerne en god service. Samtidig gennemfører vi historisk store investeringer i borgernære anlægsprojekter som skolerenoveringer, udvikling af marinaen, nærhospitalet og byggeriet af nye daginstitutioner, siger borgmester, Johannes Lundsfryd.

Undgår en række besparelser

Årets budgetlægning har haft et bedre udgangspunkt end forventet. Flere års befolkningsfremgang samt aftalen om ”sikring af budgetoverholdelse i 2023” bidrager væsentligt til økonomien. Blandet andet øgede indtægter på selskabsskatten, ekstra tilskud fra staten og engangsindtægter i forbindelse med selvbudgettering i 2022 har gjort grundlaget stærkere. Derudover har Regeringen med finanslovsforslaget annonceret aftalen om Velfærdsmilliarden. Det har derfor i forhandlingerne været muligt at fjerne en række af de besparelser, der var lagt op til, ligesom aftalen indeholder enkelte udvidelser.

Det omfatter blandt andet:

 • Ingen rammebesparelse på folkeskolen
 • Svømmeundervisningen i folkeskolerne fastholdes
 • Uændret åbningstid i daginstitutionerne
 • Ingen besparelser på materialer og aktiviteter i dagtilbud
 • Tilpasning af lokaletilskudsmidler halveres
 • Ingen besparelse på efteruddannelse af personalet under Senior og Sundhed
 • Puljen til indsatsen mod ensomhed hos ældre bevares
 • Oprettelse af klubtilbud i Gelsted og flere midler til Ungdomsskolen
 • Ekstra tilskud til Frivillighedscenteret
 • Tilbud om regnskabs- og medlemssystem til foreninger
 • Styrket vedligeholdelse af udearealer og byinventar

 

Aftaleparterne har lagt vægt på, at de udvidelser, der er truffet beslutning om, er ansvarlige og langtidsholdbare. Fundamentet for denne aftale er budgetoverholdelse – og dermed også gennemførelse af de indsatser, der blev vedtaget i forbindelse med sikringsplanen i foråret 2023.

Læs aftalen.

Yderligere citater:

Kaj Johansen, Socialdemokratiet:

Vi er tilfredse med, at der er et bredt flertal bag et stabilt budget. Et budget, der både sikrer stabilitet og udvikling ved, at vi investerer i hele kommunen. Vi er særligt glade for, at vi har kunne finde økonomi til at fjerne besparelserne på skoleområdet og har fået pengene tilbage til indsatsen mod ensomhed blandt ældre samt styrket frivilligcentret. 

Regitze Tilma, Venstre:

Det er et noget nemmere budget end i mange år. Men det skal ses i lyset af en meget hård omgang på budgetoverholdelsen i foråret, der stadig er en forudsætning for dette budget. Vi er glade for at være med til at skabe fundamentet for velfærd og attraktivitet, og vi ser mange, at vores ideer er blevet til virkelighed.

Morten Weiss-Pedersen, Det Konservative Folkeparti:

Det vigtige er, at vi har sparet en i forvejen presset folkeskole for yderligere besparelser, og at vi får bevaret svømmeundervisningen i en kommune omgivet af vand - og samtidig sikret økonomien i Strib Svømmehal. Vi kan se, at vores store sats på attraktivitet i forhold til nye borgere og virksomheder har givet flere penge at arbejde med end andre kommuner.

Steffen Daugaard, Dansk Folkeparti:

Jeg er glad for samarbejdet omkring at lave budgettet. Det er godt vi har et tillidsfuldt samarbejde, som betyder vi finder langsigtede løsninger til gavn for velfærden. Det er samtidig en glæde, at vi kunne fjerne besparelserne på skolerne og sikre vores børn gode rammer i folkeskolen - og ikke mindst sikre svømmeundervisningen. Slutteligt er vi glade for, at indsatsen mod ensomhed blandt ældre fastholdes.

Linda Johnsen, SF – Socialistisk Folkeparti:

Vi er glade for, at et bredt flertal står bag aftalen, som er lavet med respekt for den budgetsikring vi vedtog i foråret. Samtidig har vi været glade for, at der har været mulighed for at prioritere velfærd og fællesskaber. Slutteligt sikrer vi ungdomsskolen ved at give et fast budget, ligesom vi har fået sat retning for trivselspuljen, der skal sikre aktiviteter og fællesskaber i regi af ungdomsskolen og musikskolen samt midler til ekstern undervisning i folkeskolen i krop, køn og identitet.