I Middelfart Kommune kan der ansøges om støttemidler til både istandsættelse og nedrivning af byggeri opført før 1960.

Intentionen er at bidrage til en positiv arkitektonisk udvikling i det byggede kulturmiljø i såvel byen som på landet.

Derudover kan der gives støtte til nedrivning af nedslidte boliger overalt i kommunen samt nedslidt erhvervsbyggeri i byzone.

Læs mere om byfornyelsesstøtte til bygningsfornyelse og nedrivning på vores side med byggetilladelser.

Der kan ikke søges støtte til allerede igangsatte eller udførte byggeprojekter.

Ansøgningsfristen er mandag d. 1. maj 2023.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500.