Dagsorden

 1. Valg af dirigent og sekretær
 2. Årsberetning ved formanden – Johannes Gregersen
 3. Regnskab ved kasserer – Niels Christian Larsen
 4. Valg til bestyrelsen for 2 år
  - Johannes Gregersen – modtager genvalg
  - Dorthe Danielsen – modtager genvalg
 5. Valg to suppleanter for 1 år
  - Chalotte Voss – modtager genvalg
  - Anne Marie Rosager – modtager genvalg
 6. Valg af to revisorer og en suppleant
  - Lars Madsen
 7. Eventuelt

Indkomne forslag skal være lokaludvalget i hænde senest en uge før årsmødet.

Johannes Gregersen
Formand for Strib Lokaludvalg
Mail: johannes.gregersen@stribnet.dk 
og striblokaludvalg@gmail.com 
Tlf. 2139 3275