Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Valg af tre lokaludvalgsmedlemmer
  På valg er: Line Busk, Rune Moesgaard og Claus Pedersen
  Valg af to suppleanter
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Indkomne forslag
  Forslag skal være formanden i hænde senest d. 10/4-23 på lokaludvalg@baaringbanke.dk
 7. Eventuelt