Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning siden seneste generalforsamling, ved formand Mette-Marie Henriksen.
 5. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse, ved kasserer Annika Viborg Andersen.
 6. Mød dit lokaludvalg
 7. Valg til bestyrelsen:
  - Pernille Gerberg Kranz Eriksen er på valg
  - Hans Christian Møller-Hansen er på valg
  - Annika Viborg Andersen er på valg
 8. Valg af to suppleanter:
  - Bror Emil Holm Laursen
  - Søren Stigaard
 9. Valg af revisor
  - Vinnie Jensen er på valg
 10. Valg af revisorsuppleant
  - Ejvind Clemmesen er på valg
 11. Etablering af energiudvalg
 12. Eventuelt