Dagsorden:

1. Velkomst ved formand Morten Thomsen
2. Formandens beretning
3. Økonomi
4. Valg til Lokaludvalget
- Valg af medlemmer
- Valg af suppleanter
5. Eventuelt

Mødet er åbent for alle, der bor i Gelsted by og omegn, svarende til Gelsted Sogn i Middelfart Kommune.