Vi starter med fællesspisning. Tilmelding er derfor nødvendig og kan ske til John Verver johnverver@gmail.com

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Indkomne forslag
  4. Vedtægtsændring
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleanter
  7. Eventuelt

Hilsen Lokaludvalget