Grundlisteudvalget vælger et antal egnede borgere til listen, og disse skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder og etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. For at blive optaget på grundlisten, skal du være dansk statsborger, være registeret med bopæl i Middelfart Kommune og du skal være fyldt 18 år og må ikke fylde 80 år i den periode, hvor du er udtaget til grundlisten.

Fra grundlisten henter landsrettens præsident nævninge og domsmænd til straffesager, hvor de medvirker sammen med en eller flere juridiske uddannede dommere. Typisk vil du skulle møde i Retten i Odense, men der kan også blive tale om at møde i Østre Landsret i Odense, ligesom du skal være forberedt på i nogle tilfælde at skulle tilbringe en hel dag i retten.

Er du interesseret i at blive optaget på grundlisten, skal du søge via Middelfart Kommunes hjemmeside www.middelfart.dk/lægdommer.

Vi skal have din ansøgning senest den 26. februar 2023.

Du er dog ikke garanteret at skulle virke som nævning eller domsmand, selvom du står på listen.

Har du spørgsmål til hvervet som nævning eller domsmand kan du læse mere på www.domstol.dk (søg på nævning). Du er også velkommen til at kontakte Staben i Middelfart Kommune på tlf. 8888 5204 eller mail staben@middelfart.dk 

Grundlisteudvalget