Medicinsikkerheden for borgere på botilbud og midlertidige pladser skal være i top.

Det er formålet med Dansk Selskab for Patientsikkerheds nye projekt ”Sikker Medicinering”, som Middelfart Kommune sammen med ni andre projektdeltagere, er udvalgt til at deltage i. Projektet starter op i midten af august og løber frem til begyndelsen af 2026. Med støtte fra Helsefonden er det et projekt, der sætter ind på et område, der har stor betydning for borgernes patientsikkerhed.

I Middelfart Kommune deltager Botilbuddet Skovbakken og midlertidige pladser på Egebo Plejehjem.

- Sikker medicinering er og har altid været en meget høj prioritet blandt vores personale på botilbuddene og på de midlertidige pladser, for som borger i Middelfart Kommune skal man være sikker på at få den korrekte behandling. Derfor er det også spændende at være en del af projekt ”Sikker Medicinering”, siger Social- og Sundhedsdirektør i Middelfart Kommune, Irene Ravn Rossavik, og uddyber:

- Vi ved, hvor vigtig den rette behandling er for borgernes velfærd og rehabilitering, og derfor ser vi det som en gave, at personalet på Skovbakken og Egebo får udvidet værktøjskassen og får nogle redskaber til at forbedre de fysiske rammer for medicineringsprocessen.

 

Vigtigt område at styrke

Sundhedsvæsenet har ændret sig de senere år. Borgere udskrives hurtigere fra sygehusene, og det betyder også, at flere udskrives til midlertidige rehabiliteringspladser, og at flere udskrives med flere kroniske og forskellige behandlingskrævende sygdomme.

Det stiller nye krav til de midlertidige pladser, som skal kunne varetage nye typer af opgaver, der stiller krav til både kompetencer og indretning.

- Vi ved, at der i dag generelt set sker et stort antal utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering. Heldigvis ved vi også, hvad vi kan gøre ved det, siger direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen. Hun fortsætter:

- Vi skal kompetenceudvikle inden for medicineringsprocessen og i, hvordan man skaber sikre arbejdsgange. Vi skal understøtte en læringskultur, hvor vi bruger fejl og utilsigtede hændelser til at skabe forbedringer, og så skal vi sikre, at de fysiske rammer er med til at understøtte en sikker medicinhåndtering. Det glæder vi os til at samarbejde med botilbud og midlertidige pladser om.

Læs mere om Sikker Medicinering på patientsikkerhed.dk/sikkermedicinering

 

Kontakt:

Social- og Sundhedsdirektør i Middelfart Kommune, Irene Ravn Rossavik, tlf.: 2774 1157, mail: irene.ravnrossavik@middelfart.dk 

Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen, tlf.: 2216 8161, mail: ik@patientsikkerhed.dk