Høring

Byrådet vedtog d. 14. august 2023 Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023. Strategien offentliggøres nu samtidig med, at der fra d. 5. september 2023 indkaldes idéer og forslag til kommuneplanrevisionen.

Gå til høringssiden.

 

Middelfart Kommune skal være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo og arbejde

Hvordan opnår vi det, når vi ønsker at værdierne bæredygtighed, kvalitet og attraktivitet skal være styrende?

Hvor skal boligudbygningen ske? Hvad skal kommunens ambitionsniveau for bæredygtighed være når, der bygges nyt? Hvordan skal turismen i udvikle sig? Og hvordan får vi plads til natur og biodiversitet?

Kom med ideer og forslag til hvordan, du synes udvikling af dit lokalområde eller Middelfart Kommune skal udvikle sig.

Klik på linkene og skriv dine ideer og forslag under de relevante temaer. Du har mulighed for at uploade billeder, links og filer, der uddyber eller illustrerer dine forslag.

Bæredygtig byudvikling:
https://padlet.com/planstrategi/b-redygtig-byudvikling-kogyre9rque8jdxc

Klimaforebyggelse og tilpasning:
https://padlet.com/planstrategi/klimaforebyggelse-og-tilpasning-lct079al7a72vdmz

Turisme og handelsliv:
https://padlet.com/planstrategi/turisme-og-handelsliv-vtazeln7717s2x92

Natur og oplevelser:
https://padlet.com/planstrategi/natur-og-oplevelser-d0j7mlgt2r9vkwd8

Byudviklingsstrategi:
https://padlet.com/planstrategi/byudviklingsstrategi-d8r7gvgf3f46gau3

Nye sommerhusområder:
https://padlet.com/planstrategi/nye-sommerhusomr-der-llknkff9yg8s63r6 

Frist: Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger eller forslag i perioden fra den 5. september til den 31. oktober 2023.

 

 

Borgermøde – tilmeld dig

Du kan også komme med forslag og ideer, når der afholdes borgermøde den 11. oktober, kl. 17.00-19.00 på Nørre Aaby Skole.

Gå til tilmelding.

 

Om Plan- og bæredygtighedsstrategien 2023

Byrådet vedtog d. 14. august 2023 Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023. Strategien offentliggøres nu samtidig med, at der indkaldes idéer og forslag til kommuneplanrevisionen.

Byrådets nye Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 udstikker retningen. Det skal følges op med mere konkrete rammer i Kommuneplan 2025, som bliver udarbejdet fra efteråret 2023 frem mod 2025.

Strategien og kommuneplanen handler om planlægning og udvikling af de fysiske rammer. Dine input indgår som en del af den officielle høringsfase af strategien og indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanrevisionen.

Figur 1. Overordnet procesplan for plan- og bæredygtighedsstrategien 2023 og kommuneplan 2025

Figur 1. Overordnet procesplan for plan- og bæredygtighedsstrategien 2023 og kommuneplan 2025

Figur 1 - Alternativ tekst version:
Arbejdet med udarbejdelse af Plan- og bæredygtighedsstrategien blev igangsat i starten af 2023. Strategien vedtages af Byrådet, hvorefter den sendes i offentlig høring i perioden september til oktober 2023. Det er her, vi er nu. Samtidig med den offentlige høring af strategien indkaldes ideer og forslag til kommuneplan 2025. Selve arbejdet med udarbejdelse af kommuneplan 2025 igangsættes i starten af 2024 efter at Byrådet har truffet beslutning om, hvorvidt der skal foretages ændringer i strategien. Når Byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplan, sendes det i offentlig høring hvorefter kommuneplan 2025 forventes endelig vedtaget medio 2025.