Lokaludvalg, foreninger, klubber og organisationer kan søge støtte til projekter i landområder i Middelfart Kommune. Der kan søges støtte til nye projekter der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområder i Middelfart Kommune.

Projekterne kan omhandle sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, samlingssteder, deleøkonomi og generel erhvervsudvikling.

Læs alt om Landdistriktspuljen.