OBS: Der er lukket for tilmeldinger pr. 11. marts 2019.
Vi har fået de ansøgere, som vi skal bruge for perioden 2020-2023.

Luk alle
Åben alle

Kunne du tænke dig at blive nævning eller domsmand - også kaldet lægdommer - så har du mulighed for at søge optagelse på en grundliste, hvorfra der vælges nævninge og domsmænd til By- og Landsretten.
Lægdommere udtages for 4 år ad gangen - og næste periode løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

For at blive optaget på listen skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Dansk statsborgerskab
 • Bopæl i Middelfart Kommune
 • Alderskrav på minimum 18 år og du må ikke fylde 80 år i den periode, hvor du er udtaget til grundlisten.

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere.

Landsrettens præsident danner nævninge- og domsmandslisterne til landsretterne og byretterne, og dette foregår ved lodtrækning blandt de personer, der står på grundlisterne. Det er også præsidenten, der fastsætter antallet af lægdommere, sådan at hver lægdommer typisk vil virke ca. 4 gange om året. Omkring halvdelen af personerne på grundlisterne ender med at blive lægdommere.

De personer, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte besked af landsrettens præsident, herunder også om mulighederne for at blive fritaget for hvervet som lægdommer.

Lægdommere, der er udtaget fra Middelfart Kommunes grundliste virker typisk ved byretten og landsretten i Odense.

For at blive optaget på grundlisten skal du indsende en ansøgning til Middelfart Kommune via din digitale postkasse.

OBS: Der er pt. lukket for flere tilmeldinger.

I din ansøgning bedes du oplyse følgende:

 • Cpr.nr.
 • Navn
 • Adresse
 • Postnr./by
 • Telefonnummer
 • Er du dansk statsborger: Ja/nej
 • Uddannelse
 • Stilling
 • Er du tidligere udtaget til grundlisten: Ja/nej
 • Er du ansat i staten: Ja/nej - hvis ja, hvor?
 • Har du fysiske, sansemæssige eller motoriske begrænsninger – hvis ja beskriv hvilke.
 • Kort begrundelse for ansøgningen

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Staben, tlf. 8888 5204 eller via sikker post: