Luk alle
Åben alle

Optagelse på grundlisten er lukket.

Kunne du tænke dig at blive nævning eller domsmand - også kaldet lægdommer - så har du mulighed for at søge optagelse på en grundliste, hvorfra der vælges nævninge og domsmænd til By- og Landsretten.
Lægdommere udtages for 4 år ad gangen - og næste periode løber fra 1. januar 2024 til 31. december 2027.

For at blive optaget på listen skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Dansk statsborgerskab
  • Bopæl i Middelfart Kommune
  • Alderskrav på minimum 18 år og du må ikke fylde 80 år i den periode, hvor du er udtaget til grundlisten.

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere.

Landsrettens præsident danner nævninge- og domsmandslisterne til landsretterne og byretterne, og dette foregår ved lodtrækning blandt de personer, der står på grundlisterne. Det er også præsidenten, der fastsætter antallet af lægdommere, sådan at hver lægdommer typisk vil virke ca. 4 gange om året. Omkring halvdelen af personerne på grundlisterne ender med at blive lægdommere.

De personer, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte besked af landsrettens præsident, herunder også om mulighederne for at blive fritaget for hvervet som lægdommer.

Lægdommere, der er udtaget fra Middelfart Kommunes grundliste virker typisk ved byretten og landsretten i Odense.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Staben, tlf. 8888 5204 eller via sikker post: